Product image media
Product image media

Styrk samarbejdet og innovationen i dit IT-team

0,00 kr

Der er en række særlige forhold, der ofte går igen i IT-teams. De fleste teams har f.eks. et fælles fagsprog, der letter kommunikationen. For det enkelte teammedlem kan det dog være svært at løfte blikket fra sin egen fag-faglighed. Så hvordan håndterer man som team leder "Super-specialist-syndromet” og får alle i teamet til at spille hinanden god?   Forskning viser, at det lønner sig at arbejde med High Performance Teams – både for organisationen og for det enkelte teammedlem. Et High Performance Team træffer både hurtigere og mere kompetente beslutninger end almindelige teams. Når arbejdslivskvaliteten samtidigt går op, og sygefraværet går ned, lyder det næsten til at være for godt til at være sandt. Men det er det ikke.   På dette kursus får du viden om, hvordan du etablerer og fastholder en High Performance kultur og samtidigt sikrer arbejdsglæden i dit team. Kurset giver dig indsigt i de mekanismer, der skaber øget ejerskab, trivsel og produktivitet blandt medarbejderne.   Du får en unik ”Road Map”, der giver dig overblik over hele HPT-processen, og som samtidig guider dig til, hvordan du som leder faciliterer den optimale teamkultur. Med andre ord får du de konkrete anvisninger til de tiltag, du kan ...

%%%

... tage for at sikre, at dit team leverer de optimale resultater.   Indhold og form   Fokus på adfærd og arbejdsglæde

  • Få indsigt i hvilke mekanismer, der skaber øget ejerskab, trivsel og produktivitet blandt medarbejderne, og få redskaber til at styrke disse mekanismer.
  • Sådan får du nysgerrige, motiverede og vedholdende medarbejderne, som bidrager fleksibelt og engageret – uanset deres kerneopgaver.
  • Hør hvilket ansvar og hvilke roller, du skal tage på dig – i den daglige drift, når der er forandringer, og når der opstår akutte kriser.
  • Sådan motiverer du dine medarbejdere og forbedrer arbejdsmiljøet.
  Det ideelle team er det intelligente team
  • Hvad kendetegner det ideelle team? Personerne, projektet eller …
  • Fra fokus på det ideelle team til fokus på det intelligente team – hvad er forskellen, og hvilken betydning får det i praksis?
  • Få kendskab til fem afgørende motivationsfaktorer, der gælder i alle teams.
  Styrk teamets effektivitet
  • Sæt rammen for det udbytterige møde – fokus på forventninger og fælles sprog.
  • Få en introduktion til TQ- udviklingsværktøjet for teams.
  • Afkod dit teams dynamik, dets styrker og svagheder, og brug det fremadrettet og konstruktivt, når rollerne i teamet fordeles.
  For at sikre dig det optimale udbytte, vil du forud for kurset modtage en artikel, så du kan vælge at forberede dig på nogle af de centrale elementer inden selve træningen.