Product image media
Product image media

Ny leder – få succes i din lederrolle

11.700,00 kr

Giv dig selv den bedste start som leder! På dette 3-dages lederkursus får du fyldt rygsækken op med værktøjer, teori og praktisk viden, der vil spare dig for mange fejltagelser i rollen som leder.


 

Det lærer du på dette kursus

 • At finde dine styrker og svagheder som leder
 • At sætte ord på dit lederskab og hvilken leder du vil være
 • At håndtere konflikter konstruktivt
 • At forstå dine og andres reaktionsmønstre
 • At lave en handlingsplan og føre den ud i livet – fra strategi til handling
 • At skabe overblik over succeskriterier og målfastsættelse i dine processer
 • At håndtere  stakeholder management
 • At forstå dit team, og hvordan du leder det.

 

Lær din lederrolle at kende


Springet fra medarbejder til leder er stort, og vil du lande blødt på den anden side, er det nødvendigt at tage stilling til, hvilken leder du vil være. På dette lederkursus i grundlæggende ledelse tager vi udgangspunkt i dine personlige og faglige forudsætninger, og får dig til ...%%%

... at tage stilling til, hvilken leder du vil være. På den måde får du muligheden for at reflektere over din lederrolle og ikke mindst diskutere dine styrker og svagheder med andre kursister, der står på tærsklen til at tage samme store spring som dig. Derfor bærer kurset præg af stor vidensdeling og feedback mellem dig og dine medkursister, der alle er nye i lederrollen eller er interesserede i at lære om grundlæggende ledelse.


 

Lær at styre dine opgaver som en rigtig leder


En af lederens vigtigste egenskaber er at skabe overblik over en proces og lægge en strategi, så medarbejderne forstår at føre den ud i livet. På lederkurset lærer du, hvordan du lægger den gode plan og, hvordan du kommer fra strategi til handling. Du vil arbejde helt praktisk med en plan fra dit eget arbejdsliv, og vi gennemgår, hvordan du nedbryder den i overskuelige punkter, så du får overblik over, hvad dine succeskriterier er, og hvilke mål du gerne vil opnå med din plan. De teknikker vil du kunne trække på i resten af din karriere, og det bliver guld værd for din virksomhed, fordi du med det samme ved, hvordan du fører en strategi succesfuldt i mål.


 

Udryd de ubehagelige oplevelser


Det er svært at vide, hvordan det er at være leder uden at have prøvet det først. Derfor har vi lavet ”Introduktion til ledelse” for at sørge for, at du ikke møder ubehagelige overraskelser i din lederrolle. Gennem relevante cases, skræddersyede opgaver og den nyeste teori inden for ledelse, træner du helt konkrete ledelsessituationer, og du lærer, hvordan du tackler de uundgåelige konfrontationer, en leder altid bliver udsat for. Du bliver trænet i at forstå dine egne reaktionsmønstre og ikke mindst dine medarbejderes reaktionsmønstre.


 

Du er intet uden dit team


En leder er intet uden sit team. Og den gode leder forstår vigtigheden af at spille hinanden gode. På kursets sidste dag arbejder vi med teamledelse og gennemgår en case om det gode eksempel, der illustrerer værdien i at have et stærkt team. Med baggrund i casen lærer du at forholde dig til dit eget team, hvor du beskriver dine medarbejdere, og hvordan teamet fungerer som helhed. Du får derfor værdifuld viden omkring dit team, og du lærer at tage stilling til din egen lederrolle i gruppen. Den viden kan du bruge fra det sekund, du er tilbage på arbejdspladsen til at optimere teamet og jeres dynamikker, og i særdeles når du skal tilføje nye kræfter på et senere tidspunkt.


 

Hvem bør deltage på dette kursus?


Introduktion til ledelse er for dig, der er ny i rollen som leder med personaleansvar. Kurset er også for dig, der har ambitioner om at blive leder i fremtiden, og derfor gerne vil lære alle de grundlæggende principper inden for ledelse, før det bliver alvor.


 

Programmet for kurset

Dag 1 - Generel ledelsesteori
 • lær at mestre din lederrolle. Du lærer om med magt og autoritet, lederadfærd, pligt og ansvar samt management contra leadership.
 • Vi går i dybden med den strategiske proces. Her arbejder vi med de strategiske spørgsmål, SWOT og de strategiske muligheder.
 • Vi stiller skarpt på problemløsning og handleplan samt eksekvering, herunder formål, mål og prioritering.

 

Dag 2 - Din lederrolle
 • Vi arbejder med MCGregors X-Y teori, de basale psykologiske behov og følelsesmæssig intelligens.
 • Dine omgivelser som leder: Vi fokuserer på jeres relationer og interessenter ud fra en interessentanalyse og arbejder med interessenthåndtering, herunder indflydelsesteknikker.
 • Din personlige lederstil. Vi gennemgår Golemans 6 ledelsesstile med udgangspunkt i din egen ledelsestilgang og dine ledelsesværdier.

 

Dag 3 - Teams og medarbejdere
 • Vi lærer om de forskellige typer af medarbejdere ud fra Tuckmanns teamudviklingsmodel, de psykologiske behov og teamdynamikker.
 • Udvikling af medarbejdere: Vi fokuserer på medarbejderkompetencer, udviklingsniveauer og konkrete ledelsesgreb som delegering og coaching.
 • Sådan gennemfører du den vanskelige samtale. Vi klæder dig på til de svære situationer med udgangspunkt i metoder til konflikthåndtering.
%%%AROS KURSER – Vejen til endnu mere begynder lige her.


Arbejdslivet er langt. Indimellem kræver det, at man tanker op, fornyer sig og nogle gange skifter
spor. Aros styrker netop din personlige udvikling. Vi minder dig om alt det, du allerede kan – og
giver dig næring til at nå nye mål. Personligt og professionelt. Med det samme og på længere sigt.
Kom, vær med og flyt dig. Vejen til endnu mere begynder lige her.

Det meningsfulde arbejdsliv
Aros handler om dig og det meningsfulde arbejdsliv. Vi gør op med samlebåndsuddannelser og tager
udgangspunkt i dine behov, forudsætninger og forventninger. Vores håndplukkede undervisere
har alle bevist deres værd – som fagpersoner og formidlere. Med fokus på praksis er de garantien
for håndgribelig viden, der virker ude i virkeligheden.97,9 procent af kursisterne oplever, at undervisningen bliver målrettet netop deres behov. Derfor
er vi ret sikre på din tilfredshed og værdien på dit CV. Det er værktøjer til hverdagen og vitaminer
til dit arbejdsliv. Til alt det, du vil – fra nu af.Læring i optimale omgivelser
Rammerne betyder nu engang noget for læringen, og vi gør os umage for at sikre optimale omgivelser.
I Aarhus afholder vi åbne kurser og uddannelsesforløb på det femstjernede Radisson Blu
Scandinavia Hotel – og i København i vores egne undervisningslokaler nær Amalienborg samt på det femstjernede hotel Marriott på Kalvebod Brygge.

Er I flere medarbejdere fra samme virksomhed, der trænger til ny inspiration og et kompetenceløft,
flytter vi gerne undervisningen ud til jer. Kontakt os på tlf. 70 278 279 for yderligere information
eller et konkret tilbud.