Product image media
Product image media

Knowledge-Centered Service KCS® v6 Practices

14.900,00 kr

Når viden skal genbruges


Genbrug af viden er stærkt effektivitetsfremmende, og anvendt i en IT-supportsammenhæng er der en stor effekt på brugertilfredsheden, da kvaliteten af svar og løsninger stiger, mens sagsbehandlingstiden falder.


På kurset Knowledge Centered Service® Principles får du adgang til en markedsledende metode, som hurtigt og med en lille indsats gør viden klar til brug.


Kurset kombinerer Knowledge-Centered Service® Foundation og Knowledge-Centered Service® Leader i ét kursusforløb.


 


På Knowledge-Centered Service® Foundation lærer deltagerne om de fem processer, der styrer kvalitet og livscyklus i vidensbasen, om best practice for involvering af både teams og medarbejdere og om, hvordan kvalitetsviden kan styrke virksomhedens selvbetjeningsløsninger.


 


Knowledge-Centered Service® Leader giver chefer og teamledere viden og færdigheder til at lede en Knowledge-Centered Service® implementering. Du får et nyt perspektiv på din lederrolle i forhold til at få succes i en knowledge-centered organisation, hvilket kræver, at ledere, teamledere og chefer ændrer adfærd, fordi ledelse af en værdibaseret, vidensstyret organisation fungerer grundlæggende anderledes end styring af en aktivitetsbaseret, transaktionscentreret driftsorganisation.


 


Undervisningen er på dansk, ...

%%%

... men kursusmaterialerne er på engelsk.


 

Dit udbytte

 • Du lærer, hvordan man vurderer organisatorisk performance i et Knowledge-Centered support miljø.
 • Du lærer at vurdere og forbedre den individuelle performance.
 • Du lærer at identificere holdningsproblemer og personale, der ikke tror på konceptet
 • Du lærer at skabe fælles fodslag omkring formal og udbytte af Knowledge-Centered Service®.
 • Du lærer at facilitere teamwork og samarbejde.
 • Du lærer, hvordan man som leder anerkender og belønner Knowledge-Centered Support success.
 • Du lærer at forstå og kommunikere værdien af Knowledge-Centered Service® for topledelsen.
 • Du lærer at håndtere indvendinger
 • Du kommer til at kende nøgleforudsætningerne for en succesfuld implementering
 • Du lærer at håndtere indhold af legacy knowledgebaser.
 • Du lærer at definere roller og ansvarsområder
 • Du vil kunne udrulle Knowledge-Centered Service® i etaper

 

Hvem er målgruppen?


Kurset henvender sig til:

 • Supportchefer, ledere, teamledere, koordinatorer, dispatchers
 • Incident-, problem-, knowledge og CSI managers
 • Medarbejdere, der har en rolle i at opsamle og dele viden
 • Virksomheder, der ønsker at bygge en knowledge management proces