Product image media
Product image media

Distanceledelse i den hybride virkelighed

12.900,00 kr

Flere og flere ledere har i dag ikke daglig kontakt med deres medarbejdere


Er du en af de ledere, der har medarbejdere, som arbejder to dage hjemme og tre dage på kontoret? Eller er du en af dem, der har dine medarbejdere spredt på forskellige geografiske destinationer og sjældent har fysisk kontakt med dem?


Hvordan får du skabt nærværende ledelse i de forskellige kontekster?


Verden har ændret sig efter corona, hvor det hybride arbejdsliv er blevet både mere udbredt og efterspurgt. Det betyder, at du som leder både skal håndtere medarbejdere på distancen og på kontoret – ofte på en og samme tid.


Rigtigt mange oplever hybridledelse og det at lede på distancen som svært - og det er ikke kun lederne, der har et problem. Medarbejderne oplever, at der mangler kommunikation og fællesskab, og de kan hurtigt komme til at føle sig isolerede, når der ikke er daglig kontakt eller de ikke lige kan få fat i lederen for en hurtig afklaring.


Udfordringen er, at du som leder skal være endnu mere præcis og stærk i din ledelse, men det kan heldigvis ...%%%

... læres. God distanceledelse og hybridledelse skaber retning, koordinering og vi-følelse, og det skaber tillid i teamet og mellem dig og dine medarbejdere.


På dette kursus i distanceledelse og hybridledelse giver vi dig redskaberne til at udøve nærværende og god ledelse – på trods af fysisk afstand.


 

Indhold

 • Udfordringer for ledere og medarbejdere på distancen
 • Opdager du i tide mangler, før de bliver til problemer?
 • Hvordan tager du ansvar for brugen af medier i teamet og som leder?
 • Hvordan sikrer du et godt fælles fundament i teamet?
 • Hvordan vedligeholder du relationerne?
 • Hvordan får du skabt retning og fart på distancen?
 • Hvordan skaber du sammenhæng mellem mål og værktøjskassen?
 • Hybrid ledelse – hvordan lykkes du med kombinationen af ”ude og hjemme”?

 

Forløb


Kurset varer to dage og veksler mellem oplæg, øvelser, diskussion og personlig refleksion.
Det har en operationel tilgang med praksisnære værktøjer lige til at tage med hjem og anvende. Desuden tager det tager udgangspunkt i din egen hverdag og de udfordringer, du har med at lede medarbejdere på distancen.  
Kurset tager afsæt i den nyeste forskning og best practice med hybridledelse efter corona.


 

Målgruppe


Kurset er for dig, der som leder er geografisk adskilt fra en eller flere af dine medarbejdere enten nationalt eller internationalt.
Du har måske udøvet distanceledelse i et par år, men har brug for nye værktøjer og indsigt. Det kan også være, at du er helt ny i distanceledelse og derfor har brug for at være godt klædt på til at være en nærværende leder på afstand. Eller at den hybride virkelighed også vil være en del af din virkelighed fremadrettet.


 

Før start


Inden kurset vil du blive bedt om at lave en simpel selvvurdering af, hvordan det står til med distanceledelsen og hybridledelsen hos dig.


 

Dit udbytte

 • Større sammenhængskraft og tillid blandt dine medarbejdere
 • Større opmærksomhed på vigtigheden af den uformelle kommunikation
 • Højere grad af videndeling
 • Større gennemslagskraft

 

Din virksomheds udbytte

 • Højere effektivitet igennem forbedrede relationer
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Stigende motivation i organisationen
 • Lavere sygefravær og mindre stress blandt alle medarbejdere
 • Organisatorisk sammenhængskraft
%%%fL står for Center for Ledelse. Vi er et ledelseshus, og det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at udvikle ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

CfLs formål er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark, og det unikke ved CfL er, at vi er ejet medlemmerne. Alle virksomheder - private såvel som offentlige - kan blive medlem.

CfL er en non-profit organisation. Som medlem bliver din organisation en del af CfL-Community, der udgør kernen i CfL.