Product image media
Product image media

DAX Programmering Grundkursus

8.800,00 kr

Beskrivelse


Dette kursus starter med at introducere dig Dimensional Modeling, da DAX hviler på dimensionelle data modeller. Desuden gennemgås de centrale begreber row context og filter context. Du introduceres derefter til at kunne definere DAX kode, som du kan anvende direkte i Power BI, Excel Power Pivot og Analysis services. Kendskab til DAX giver dig mulighed for at tilføje beregninger, som ikke på forhånd er oprettet som træk-og-slip i Power BI eller Excel. Vi lægger vægt på praktiske anvendelser og der indgår mange øvelser. På kurset benyttes Power BI Desktop samt DAX Studio.

Indhold


Introduktion til Dimensional Modeling

 • Relational vs Dimensional Modeller
 • Sub-dimensioner, normalisering, denormalisering Data modellen i Power BI
 • Relationships - Crossfilter directions
 • Inaktive relationships
 • Calculated columns vs Measures Evaluation context
 • Expanded tables - grundlaget bag filtrering i DAX
 • Filtrering i Power BI
 • Filter context vs Row context
 • Herunder RELATED() hhv RELATEDTABLE() funktionerne
 • Iterator-funktioner, bl.a SUMX(), AVERAGEX() Introduktion til DAX udtryk
 • Det med småt - bl.a BLANK() og IF()
 • Variables - evaluation context - best practices
 • Enkle Measures
 • Procent- og relative procent beregninger
 • Manipulere Filter context - enkle Filter functions i DAX Introduktion til CALCULATE()
 • Den vigtigste funktion i Measures
 • CALCULATE() og filter-funktioner
 • CALCULATE() og iterator-funktioner
 • Year-To-Date og andre løbende aggregater Time intelligence i DAX
 • Oprette en dato-tabel
 • Sammenligne med tidligere, tilsvarende periode
 • F.eks: Year-on-Year , Quarter-on-Quarter
 • Semi-additive aggregater
 • F.eks: Konto saldi vs Konto bevægelser