Product image media
Product image media

GDPR Masterclass – Bliv certificeret i GDPR

19.995,00 kr

GDPR Masterclass er en meritgivende uddannelse, der er tilrettelagt, så du får de kompetencer og praktiske værktøjer, der er nødvendige for at arbejde målrettet, korrekt og effektivt med din organisations compliance. GDPR Masterclass er den eneste GDPR-uddannelse i Danmark, der – ud over at levere et stærkt juridisk fundament – mestrer at undervise i krydsfeltet mellem jura, teknologi og praksis og giver dig en forståelse af, hvordan teknologi kan være med til at automatisere og effektivisere compliance og GDPR-drift.

GDPR-uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med eller interesserer sig for GDPR. Du kommer fra Jura, Compliance, IT, Sikkerhed, HR, Marketing eller Salg.

Der er ingen krav til tidligere erfaring eller læsning, selvom det er en fordel at have kendskab til de grundlæggende begreber for overholdelse af GDPR og databeskyttelsesloven. Kurset er designet til at rumme kursister med forskellige forudsætninger


Du bliver uddannet og certificeret som ”Data Protection Officer” (DPO) ved at gennemføre 5 moduler. Uddannelsen afsluttes med en eksamen.
Uddannelsens 5 moduler:

1. Grundlæggende GDPR • Grundlæggende begreber
 • Dataansvar og roller
 • Behandlingshjemler
 • De registreredes rettigheder og praktisk overholdelse heraf
 • Organisering af GDPR 1 (governance)
...%%%

...
 

2. Risikovurderinger og datasikkerhed

 • Rammerne for risikovurderinger og vurdering af datasikkerhed  
 • Kortlægning af relevante trusler 
 • Praktisk model for risikovurderinger 
 • Kortlægning af datasikkerhed i praksis 

 


 3.   Databehandlere, underdatabehandlere og tilsyn • Rollerne og regelsættet 
 • Databehandler eller dataansvarlig? 
 • Databehandleraftaler 
 • Tredjelandsoverførsel 
 • Tilsyn med databehandlere og underdatabehandlere


 4.   Personoplysninger i HR og årshjul for drift af GDPR • HR og personoplysninger – udvalgte emner og praksis  
 • Rammerne for løbende dokumentation af ”ansvarlighed” 
 • Praktisk overholdelse af kontrolmålene i ISO27701 og det rigtige snit af dokumentation  
 • Organisering af GDPR 2 (governance) 


5.   Cookies, digital markedsføring og samspillet med GDPR • Introduktion til praktisk forståelse af cookies og digital markedsføring 
 • Praktisk overholdelse af cookiereglerne 
 • Spam-forbuddet og samtykke til direkte markedsføring 
 • Brug af personoplysninger i markedsføring og CRM-systemer 


Merit
Beståelse af nedenstående moduler på GDPR -uddannelsen giver følgende lektioner, der tæller:
• Beståelse af fem moduler giver titlen af DPO ved beståelse af online eksamen og tæller som 42 lektioner af advokaters obligatoriske efteruddannelse.


Underviser


Jacob Krabbe Sørensen Jakob Krabbe er advokatfuldmægtig hos ComplyCloud og har bred erfaring med GDPR og LegalTech. Jakob modtog Danske IT Advokaters Specialepris for sit speciale inden for krydsfeltet mellem databeskyttelsesret og teknologi.

Jacob Jensen Jacob Jensen er advokatfuldmægtig hos ComplyCloud. Han har bred viden inden for GDPR med speciale i det databeskyttelsesretlige erstatningsansvar. Jacob har tidligere erfaring med driften af GDPR i praksis.

Sarah Landgreen Sara Landgreen er Senior Legal Advisor hos ComplyCloud. Hun har siden 2016 arbejdet inden for det persondataretlige område, hvor hun har beskæftiget sig med implementering og drift af GDPR inden for både det offentlige og det private. Hun har på den baggrund opbygget sig en bred praktisk erfaring, da hun kender til de udfordringer, der er i praksis.

Jesper Parsberg Madsen Jesper er ledende partner i Aarhus inden for rådgivning om it-sikkerhed i Risk Assurance. Jesper leder PWCs afdeling i relation til kontroller og sikkerhed i SAP. Hans kunder består af store private koncerner i Danmark og udlandet samt den offentlige sektor.


Sekundære undervisere


Der bliver løbende inviteret gæsteundervisere med på de forskellige moduler. Underviserne er nogle af Danmarks ledende eksperter inden for GDPR samt GDPR-ansvarlige fra førende danske virksomheder og organisationer.

Lokation: Kurset afholdes hos MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K (500 meter fra Nørreport St.).