Product image media
Product image media

Usecasebaseret test

0,00 kr

Usecasebaseret test bruges til at beskrive kravgrundlaget på baggrund af arbejdsgange. På kurset får du metoder til at omsætte usecases til testcases.


 


 

Udbytte


Du får en viden om og træning i følgende:

  • Du kender til usecasemodellen
  • Du kender til risikoprioritering af usecases, testscenarier og testcases
  • Du kender til sporbarhed fra projektets kravspecifikation via usecases til testscenarier og testcases, videre til hændelsesrapportering
  • Du kan vurdere testomfanget i usecasebaseret test

Målgruppe


Deltagerne er typisk testere som skal etablere testcases på baggrund af usecases, eller testkoordinatorer og test managers, som har brug for indblik i hvordan testmateriale smidigt kan etableres med afsæt i usecases.


 

 Kursusform


Kurset usecasebaseret test er bygget op omkring teoretiske gennemgange, som sikrer forståelse af metoderne og deres værdi. De teoretiske eksempler afprøves på en gennemgående case. Det vil give dig den praktiske indføring i og dialog omkring metoderne, som kan gøre dig i stand til at overføre dem til dit eget projekt.