Product image media
Product image media

IPMA® PROJEKTLEDERUDDANNELSE - BLENDED LEARNING

30.000,00 kr

Blended learning-forløb med klasseundervisning, webinarer og e-læring. På dette forløb lærer du at anvende projektværktøjer og processer, der er nødvendige for at lede et godt projekt.

Om kurset


IPMA® Projektlederuddannelse – Del 1 indeholder alle elementer fra  PL1: Få styr på din projektopgave  og  PL2: Sådan leder du din projektgruppe . Forløbet afsluttes med en online  Project Excellence® Fundamentals-eksamen .*


Forløbet er udarbejdet som et blended learning-forløb, som består af klassisk klasseundervisning, webinarer, artikler og e-læring. Hvor webinarerne følges hjemmefra for at sikre fleksibilitet, foregår klasseundervisningen i samvær med de øvrige kursister, så du får sparret med undervisere og andre projektledere. Sideløbende får du adgang til artikler og otte e-læringsmoduler, hvor du kan arbejde med teorien i dit eget tempo.


*Eksamen er ikke obligatorisk for at kunne fortsætte uddannelsen.

Indhold på kurset

På forløbet lærer du bl.a. om:

 • Fastlæggelse af projektets formål, succeskriterier og leverancer
 • Kortlægning og håndtering af projektets interessenter
 • Planlægning af projektet (milepæle, faser og aktiviteter)
 • ...%%%

  ...

 • Estimering af varighed og ressourceforbrug
 • Analyse og håndtering af risici
 • Projektøkonomi, opfølgning og rapportering
 • Ledelsesstile, og hvordan du leder bedst i forskellige situationer
 • Personlige præferencer (Whole Brain®-præferencemodel)
 • Iscenesættelse og gennemførelse af workshops, møder og præsentationer
 • Feedback som ledelses- og forbedringsværktøj
 • Det gode samarbejde med styregruppen

Udbytte efter kurset

Når du vender tilbage til dit arbejde, vil du bl.a. kunne:

 • Udarbejde en klar og sammenhængende målformulering for dit projekt og samtidig sikre, at projektgruppen har en fælles forståelse af projektets retning
 • Planlægge og facilitere workshops på en engagerende måde, fx en interessent- eller risikoanalyseworkshop, og fastlægge nødvendige tiltag i samarbejde med projektgruppen
 • Udarbejde milepælsplaner og eventuelle aktivitetsplaner, som projektgruppen også føler ejerskab for
 • Udarbejde et budget ud fra projektets planer og dine estimater
 • Etablere din projektgruppe og få det maksimale ud af den samt organisere dit projekt og sikre en klar ansvars- og rollefordeling
 • Lede din projektgruppe og den enkelte deltager på den rigtige måde og i forhold til situationen
 • Håndtere din opgavestiller eller styregruppe endnu bedre

Hvem henvender kurset sig til?

Forløbet er henvendt til dig, der er på vej til at skulle lede en projektgruppe eller allerede er godt i gang. Det kan også være, at du har en del erfaring, men ønsker at blive endnu bedre.

%%%Implement Learning Institute trains and develops project managers and employees in the private and the public sector. All of our instructors are consultants, which means that our courses are based on the latest knowledge and experience from real-life projects. The training methods are energetic, varied and engaging, ensuring that you return to work with stronger competences and feeling more inspired.