Product image media
Product image media

Den værdiskabende mødekultur

0,00 kr

Kursusforløb: Den værdiskabende mødekultur
- den største trussel mod ineffektive møder

Møder hele dagen, møder uden mål, tidsrammer der overskrides og beslutninger, der ikke føres ud i livet. De fleste ledere og medarbejdere har oplevet, at mange møder afholdes og udføres på en måde, der skaber frustration og demotivation blandt deltagerne.

Nogle steder er ineffektive møder så udbredte, at de ligefrem er blevet til en del af kulturen. Man er begyndt at acceptere mødernes ineffektivitet som noget, der ”bare er sådan”.

Visionen hos Facilitators er, at eliminere ineffektive møder hos danske virksomheder.

Facilitators har i mange år planlagt, designet og afholdt målrettede, effektive og resultat-skabende møder, workshops og seminarer for Danmarks førende virksomheder. Og vi har uddannet mange ledere og medarbejdere i metoder, værktøjer og teknikker til at effektivisere deres egne møder.
Nu går vi direkte efter den struktur, der opretholder de ineffektive møder: mødekulturen.

Mødekultur
En virksomheds mødekultur kan beskrives som de aktiviteter og handlinger i mødesituationer, der accepteres uden at stille spørgsmålstegn ved dem. En kultur er adfærdsregulerende og selvopretholdende. Såvel ledere som medarbejdere lærer hurtigt ”hvordan vi plejer at gøre”, og vil relativt hurtigt selv følge disse vaner. ...

%%%

... Det gælder både gode og dårlige vaner, og det er en selvforstærkende proces efter mere-giver-mere princippet.

Når man siger ”sådan er det bare”, ”sådan har det altid været” eller ”sådan gør de andre også” har vi fat i vaner og kulturelementer. De elementer, der bevidst eller ubevidst er blevet accepteret, og som opretholder mødekulturen.
I en virksomhed med en målrettet, effektiv og resultatskabende mødekultur vil virksomhedens ledere og medarbejdere hurtigt lære at arbejde målrettet, effektivt og resultatskabende.

I en virksomhed med en ineffektiv mødekultur med møder uden mål, tidsrammer der overskrides og beslutninger, der ikke føres ud i livet, vil virksomhedens ledere og medarbejdere hurtigt lære at arbejde på denne måde.
Det gode er, at kulturen bevidst og med vilje kan ændres til en målrettet, effektiv og resultatskabende kultur.

Det drejer sig om valg - og om værktøjer og teknikker
Det første skridt er, at foretage et bevidst valg: At målrettede, effektive og resultatskabende møder er vigtige for virksomheden og dens medarbejderes evne til og mulighed for at samarbejde og nå deres mål. Dette valg bør meldes klart ud i organisationen.

Næste skridt er, at at uddanne en kritisk masse af ledere og medarbejdere til at være foregangsmænd og –kvinder, med de nødvendige værktøjer, metoder og teknikker til at afholde målrettede, effektive og resultatskabende møder.
Tredie skridt er, at gøre det attraktivt at konvertere til den nye mødekultur, dvs. at tilrette virksomhedens belønningssystemer, så graden af målrettethed, effektivitet og resultatskabelse i møder er en del af de områder, ledere og medarbejdere måles på.


Virksomhedsspecifikt kursusforløb
Dette kursusforløb udbydes kun som virksomhedsspecifikt kursus med 16 pladser per kursus.

Vi arbejder med mødekulturen i din virksomhed, og kurset tilpasses din virksomheds specifikke mål og behov.%%%Facilitators International A/S
- fordi det ikke er ligegyldigt, hvem du samarbejder med


Eksistensberettigelse
Vores vision er, at eliminere ineffektive møder og workshops i de Nordiske lande. Vi gør dette gennem konstant kompetenceopbygning samt målrettet træning og uddannelse af Nordens bedste facilitatorer.

Facilitators International A/S er en netværksorganisation, der siden stiftelsen i 2001 har trænet og uddannet mere end 6.500 facilitatorer i primært Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Vores mål er at være de bedste indenfor vores felt, og det kræver målrettethed og fokus. Vi uddanner og opkvalificerer konstant vores facilitatorer.

Vi udlejer professionelle facilitatorer der hjælper med at planlægge, designe og afholde målrettede og effektive workshops og netværk.

For virksomheder, der holder mange møder, og ønsker at forbedre deres mødekultur, afholder vi kurser i Facilitering og mødeledelse. Både som åbne kurser og som tilpassede virksomhedsforløb.

For nøgleledere og -medarbejdere tilbyder vi certificeringsuddannelsen Business Facilitator Uddannelsen, som både er en omfattende IAF baseret facilitatoruddannelse og et personligt lærings- og udviklingsforløb.


En verden i forandring
Verden udvikler sig, og det gør vi også. Vi udvikler konstant vores kurser, koncepter og metoder, så de modsvarer de udfordringer, moderne virksomheder står overfor. Vi opsøger aktivt den nyeste viden og omsætter den til håndgribelige og brugbare værktøjer.


Vores vigtigste aktiv er vores kunder
Hos Facilitators ønsker vi at have tætte og langvarige relationer til vores kunder. Vi ved, at vi kun opnår dette gennem levering af ydelser af høj kvalitet, uden undtagelse!

Vi arbejder fokuseret på at skabe succes og værdi for dig og din virksomhed i alle faser af vores leverancer.


Kompetencer i højsædet
Konsulenter og samarbejdspartnere hos Facilitators er højt kvalificerede og har flere års praktisk erfaring indenfor facilitering, mødeledelse, forretningsledelse, projektledelse, ledelsesrådgivning og strategiarbejde fra store internationale koncerner og er certificerede indenfor kommunikation, coaching, gruppedynamik og personlighedstype værktøjer.