Product image media
Product image media

Microsoft Power Platform App Maker

14.400,00 kr

Beskrivelse


På kurset får du forståelse og hands-on erfaring med at udvikle små programmer, der kan strømligne processer og arbejdsopgaver i en organisation. Du præsenteres også for de større perspektiver man skal have med, når de små applikationer kombineresi en samlet løsning. Automatisering af workflows dækkes også af flere moduler på kurset. Her er et andet værktøj i Power Platform i spil, nemlig Power Automate. Yderligere lærer man at analysere og visualisere data med brug af værktøjer og teknologier i Microsoft Power Platform. Man lærer derudover om implementering og administration af Power Apps.

Indhold


Module 1: Create a model-driven application in Power Apps

  • This module introduces you to creating a model-driven app in Power Apps that uses Common Data Service. Module 2: Create a canvas app in Power Apps
  • This module introduces you to Power Apps, helps you create and customize an app, and then manage and distribute it. Module 3: Use the UI and controls in a canvas app in Power Apps
  • This module will focus on how to provide the best app navigation, and build the best UI using themes, icons, images, personalization, different form factors, and controls. Module 4: Automate a business process using Power Automate
  • This module introduces you to Power Automate, teaches you how to build workflows, and how to administer flows. Module 5: Create and use analytics reports with Power BI
  • Learn what Power BI is, including its building blocks and how they work together. Module 6: Get started with AI Builder
  • This module helps you build an AI model from the beginning and shows how you can use it in your business without writing a single line of code.