Product image media
Product image media

Microsoft Azure Data Fundamentals

5.000,00 kr

Beskrivelse


Man lærer at identificere og beskrive centrale datakoncepter, bl.a. relationelle og ikke-relationelle data samt big data og får en indføring i relevante teknologier i Azure, som behandler disse data. Man lærer om mulighederne for behandling af relationelle og ikke-relationelle data i Azure, herunder administration og deployment af databaser samt dataforespørgler i cloud data løsninger. Ydermere vil kursisten lære om forskellige løsninger indenfor dataanalyseværktøjer i Azure, herunder Azure Synapse Analytics, Azure Databricks og Azure HDInsight. Endelig vil man ganske kort få en gennemgang af Power BI, et stærkt datavisualiserings- og analyseværktøj. Lær meget mere om Power BI på kurserne SU-777, MS-778 og MS-779. I korte træk lærer du at:

 • Beskrive centrale data koncepter og best practices i Azure
 • Forstå hvordan man håndterer relationelle data i Azure
 • Forstå hvordan man håndterer ikke-relationelle data i
 • Skelne mellem forskellige værktøjer og teknologier i et data warehouse i Azure

Indhold


Module 1: Explore core data concepts

 • Students will learn the fundamentals of database concepts in a cloud environment, get basic skilling in cloud data services, and build their foundational knowledge of cloud data services within Microsoft Azure. Students will identify and describe core data concepts such as relational, non-relational, big data, and analytics, and explore how this technology is implemented with Azure. Students will explore the roles, tasks, and responsibilities in the world of data.
 • Lessons
 • Explore core data concepts
 • Explore roles and responsiblities in the world of data
 • Describe concepts of relational data
 • Explore concepts of non-relational data
 • Explore concepts of data analytics
 • After completing this module, students will be able to:
 • Show foundational knowledge of cloud data services within Azure
 • Identify and describe core data concepts such as relational, non-relational, big data, and analytics
 • Explain how this technology is implemented with Azure . Module 2: Explore relational data in Azure
 • Students will learn the fundamentals of database concepts in a cloud environment, get basic skilling in cloud data services, and build their foundational knowledge of cloud data services within Microsoft Azure. Students will explore relational data offerings, provisioning and deploying relational databases, and querying relational data through cloud data solutions with Azure.
 • Lessons
 • Explore relational data offerings in Azure
 • Explore provisioning and deploying relational database offerings in Azure
 • Query relational data in Azure
 • After completing this module, students will be able to:
 • Describe relational data offerings on Azure
 • Explain provisioning and deploying relational databases on Azure
 • Query relational data through cloud data solutions in Azure . Module 3: Explore non-relational data in Azure
 • Students will learn the fundamentals of database concepts in a cloud environment, get basic skilling in cloud data services, and build their foundational knowledge of cloud data services within Azure. Students will explore non-relational data offerings, provisioning and deploying non-relational databases, and non-relational data stores with Microsoft Azure.
 • Lessons
 • Explore non-relational data offerings in Azure
 • Explore provisioning and deploying non-relational data services on Azure
 • Manage non-relational data stores in Azure
 • After completing this module, students will be able to:
 • Describe non-relational data offerings on Azure
 • Explain provisioning and deploying non-relational databases on Azure
 • Decribe non-relational data stores on Azure . Module 4: Explore modern data warehouse analytics in Azure
 • Students will learn the fundamentals of database concepts in a cloud environment, get basic skilling in cloud data services, and build their foundational knowledge of cloud data services within Azure. Students will explore the processing options available for building data analytics solutions in Azure. Students will explore Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, and Azure HDInsight. Students will learn what Power BI is, including its building blocks and how they work together.
 • Lessons
 • Examine components of a modern data warehouse
 • Explore data ingestion in Azure
 • Explore data storage and processing in Azure
 • Get started building with Power BI
 • After completing this module, students will be able to:
 • Describe processing options available for building data analytics solutions in Azure
 • Describe Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, and Azure HDInsight
 • Explain what Microsoft Power BI is, including its building blocks and how they work together