Product image media
Product image media

Microsoft Azure Architect Technologies

23.500,00 kr

Beskrivelse


Dette kursus lærer Solutions Architects, hvordan man etablerer sikre, skalerbare og stabile løsninger i Azure. Herunder lærer du om virtualisering, automatisering, netværk, data starage, identiteter, sikkerhed, data platform samt infrastruktur for applikationer. Kurset giver et indtryk af, hvordan beslutninger indenfor de forskellige områder påvirker den samlede Azure løsning. Hos SuperUsers har vi udbygget hands-on delen af kurset, for at du løbende bliver udfordret og prøver tingene af i praksis. Kurset er således meget case-baseret: Du præsenteres for et scenarie og bede udarbejde den mest optimale Azure-løsning, ud fra en række kriterier, fx. sikkerhed, oppetid eller internetadgang. På kurset får du erfaring med at udrulle virtuelle maskiner og konfigurere Azure netværk, storage accounts og Azure AD. Desuden lærer du at arbejde med hybride accounts mellem Azure og dit on-premises setup. Du lærer samtidig at bruge de omfattende monitoreringsværktøjer, som findes i Azure. Dette inkluderer Azure Alerts og Azure Log. Ydermere lærer du at arbejde med bl.a. Azure Migrate og Azure Site Recovery. Vi fokuserer primært på brugen af ASR på en Hyper-V infrastruktur. Generelt bruges meget tid på implementering af monitorering, identitetssikring, sikkerhed, business continuity og infrastruktur-løsninger. Kort sagt lærer du Azure's byggeklodser at kende! Kurset er forberedende til testen, som skal til for at blive certificeret Azure Solutions Architect Expert.

Indhold

...%%%

...
Module 1: Implement VMs for Windows and Linux

 • In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions. This module includes:
 • Lessons
 • Select Virtual Machine Size
 • Configure High Availability
 • Implement Azure Dedicated Hosts
 • Deploy and Configure Scale Sets
 • Configure Azure Disk Encryption
 • After completing this module, students will be able to:
 • Plan for virtual machine implementations.
 • Create virtual machines.
 • Configure virtual machine availability, including scale sets.
 • Understand High Availability options for VMs in Azure . Module 2: Automate Deployment and Configuration of Resources
 • In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager Templates. This module includes:
 • Lessons
 • Azure Resource Manager Templates
 • Save a Template for a VM
 • Evaluate Location of New Resources
 • Configure a Virtual Hard Disk Template
 • Deploy from a Template
 • Create and Execute an Automation Runbook
 • After completing this module, students will be able to:
 • Leverage Azure Resource Manager to organize resources.
 • Use ARM Templates to deploy resources.
 • Create and Execute an Automation Runbook
 • Deploy an Azure VM from a VHD
 • Understand Azure encryption technologies . Module 3: Implement Virtual Networking
 • In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, network security groups, Azure Firewall, and Azure DNS.
 • Lessons
 • Virtual Network Peering
 • Implement VNet Peering
 • After completing this module, students will be able to:
 • Connect services with Virtual Network Peering
 • Configure VNet Peering
 • Understand Service Chaining
 • Modify or delete VNet Peering . Module 4: Implement Load Balancing and Network Security
 • In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Traffic Manager.
 • Lessons
 • Implement Azure Load Balancer
 • Implement an Application Gateway
 • Understand Web Application Firewall
 • Implement Azure Firewall
 • Implement Azure Front Door
 • Implementing Azure Traffice Manager
 • Implement Network Security Groups and Application Security Grou
 • Implement Azure Bastion
 • After completing this module, students will be able to:
 • Select a Load Balancer solution
 • Configure Application Gateway
 • Implement Azure Firewall
 • Create an Azure Front Door
 • Understand Traffic Manager routing methods
 • Configure Network Security Groups (NSGs) . Module 5: Implement Storage Accounts
 • In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools.
 • Lessons
 • Storage Accounts
 • Blob Storage
 • Storage Security
 • Managing Storage
 • Accessing Blobs and Queues using AAD
 • Configure Azure Storage Firewalls and Virtual Networks
 • After completing this module, students will be able to:
 • Understand Storage Account services and types
 • Configure Blob storage, accounts, containers, and access tiers
 • Implement Shared Access Signatures
 • Understand Azure Storage firewalls and virtual networks . Module 6: Implement Azure Active Directory
 • In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups.
 • Lessons
 • Overview of Azure Active Directory
 • Users and Groups
 • Domains and Custom Domains
 • Azure AD Identity Protection
 • Implement Conditional Access
 • Configure Fraud Alerts for MFA
 • Implement Bypass Options
 • Configure Trusted IPs
 • Configure Guest Users in Azure AD
 • Manage Multiple Directori
 • After completing this module, students will be able to:
 • Understand how Multiple AAD organizations interact
 • Add Guest Users to Azure AD
 • Configure Location Condition Configuration
 • Configure Azure MFA settings
 • Implement Conditional Access Azure MFA . Module 7: Implement and Manage Azure Governance
 • In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control.
 • Lessons
 • Create Management Groups, Subscriptions, and Resource Groups
 • Overview of Role-Based Access Control (RBAC)
 • Role-Based Access Control (RBAC) Roles
 • Azure AD Access Reviews
 • Implement and Configure an Azure Policy
 • Azure Blueprints
 • After completing this module, students will be able to:
 • Understand Resource Group 0rganization
 • Understand how RBAC works
 • Create an Azure AD access review
 • Create and manage policies to enforce compliance
 • Create a Blueprint . Module 8: Implement and Manage Hybrid Identities
 • In this module, you will learn how to install and configure Azure AD Connect and implement Azure AD Connect Health.
 • Lessons
 • Install and Configure Azure AD Connect
 • Configure Password Sync and Password Writeback
 • Configure Azure AD Connect Health
 • After completing this module, students will be able to:
 • Implement Azure AD seamless Single Sign-On
 • Perform an Azure AD Connect installation
 • Implement Azure AD Connect Health . Module 9: Manage Workloads in Azure
 • In this module, you will learn how to migrate workloads using Azure Migrate, perform VMware agent-based and agent-less migrations, and perform Azure Backup and Azure Site Recovery.
 • Lessons
 • Migrate Workloads using Azure Migrate
 • VMware - Agentless Migration
 • VMware - Agent-Based Migration
 • Implement Azure Backup
 • Azure to Azure Site Recovery
 • Implement Azure Update Management
 • After completing this module, students will be able to:
 • Understand agent-based migration architecture
 • Prepare for Azure for migration
 • Prepare an on-premises VMware environment
 • Understand Azure VM backup architecture
 • Manage updates and patches for Azure VMs . Module 10: Implement Cloud Infrastructure Monitoring
 • In this module, you will learn about Azure Monitor, Azure Workbooks, Azure Alerts, Network Watcher, Azure Service Health, Azure Application Insights.
 • Lessons
 • Azure Infrastructure Security Monitoring
 • Azure Monitor
 • Azure Workbooks
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher
 • Azure Service Health
 • Monitor Azure Costs
 • Azure Application Insights
 • Unified Monitoring in Azure . Module 11: Manage Security for Applications
 • In this module, you will learn about Azure Key Vault and implementing authentication using Azure Managed Identities.
 • Lessons
 • Azure Key Vault
 • Azure Managed Identity
 • After completing this module, students will be able to:
 • Explain Key Vault uses such as screts, key, and Cerficate management
 • Use Managed Identities with Azure resources . Module 12: Implement an Application Infrastructure
 • In this module, you will learn how to create an App Service web App for Containers, create and configure an App Service Plan, and create and manage Deployment Slots.
 • Lessons
 • Create and Configure Azure App Service
 • Create an App Service Web App for Containers
 • Create and Configure an App Service Plan
 • Configure Networking for an App Service
 • Create and Manage Deployment Slots
 • Implement Logic Apps
 • Implement Azure Functions
 • After completing this module, students will be able to:
 • Configure an Azure App Service
 • Create an App Service Plan
 • Create a Workflow using Azure Logic Apps
 • Create a Function App . Module 13: Implement Container-Based Applications
 • In this module, you will learn how to run Azure Container instances and how to deploy Kubernetes with AKS.
 • Lessons
 • Azure Container Instances
 • Configure Azure Kubernetes Service
 • After completing this module, students will be able to:
 • Run Azure Container instances
 • Deploy Kubernetes with AKS . Module 14: Implement NoSQL Databases
 • In this module, you will learn about Azure Table Storage and recommend options for CosmsoDB APIs.
 • Lessons
 • Configure Storage Account Tables
 • Select Appropriate CosmosDB APIs
 • After completing this module, students will be able to:
 • Outline the Table Service Data Model
 • Understand options for Azure Cosmos DB
 • Understand high availability using CosmosDB . Module 15: Implement Azure SQL Databases
 • In this module, you will create an Azure SQL Database single database, create an Azure SQL Database Managed Instance, and review high-availability and Azure SQL database.
 • Lessons
 • Configure Azure SQL Database Settings
 • Implement Azure SQL Database Managed Instances
 • High-Availability and Azure SQL Database
 • After completing this module, students will be able to:
 • Create an Azure SQL Database single database
 • Create an Azure SQL Database Managed Instance
 • Recommend high-availability architectural models used in A.zure SQL Database