Product image media
Product image media

Developing Solutions for Microsoft Azure

23.500,00 kr

Beskrivelse


Du kommer til at forstå udviklingsprocessen af cloud-optimerede microservices med Webservice/API og Function Apps. Derudover får du erfaring med udvikling af App Services og Function Apps (microservices). Microservices skal være i stand til at håndtere forskellige datamodeller, både SQL og NoSQL. Microservices arbejder med microdata, der kan være af vilkårligt format. Her kan man drage relevante paralleller til teknologier indenfor Big Data og Machine Learning. På kurset kommer du desuden til at beskæftige dig med datahåndtering samt databeskyttelse, herunder end-to-end kryptering. Derudover vil du lære om udviklingen af security optimized services med keymanagement og key-vault. Du får altså indblik i mulighederne for at sikre data, der håndteres af microservices. Endelig får du dybdegående viden om, hvordan deployment af en automatiseret microservice foregår. Her bliver du også meget klogere på containerteknologien Docker (kom godt i gang med Docker på kurset SU-160). På kurset er udvikling af microservices ikke afhængig af noget bestemt programmeringssprog. Du kommer i højere grad ind i den tankegang, man skal have som udvikler af microservices. Derigennem bliver du bedst mulig i stand til at udvikle cloud-optimerede microservices, som muliggør automatisering af deployment.

Indhold


Module 1: Creating ...%%%

... Azure App Service Web Apps

 • Students will learn how to build a web application on the Azure App Service platform. They will learn how the platform functions and how to create, configure, scale, secure, and deploy to the App Service platform.
 • Lessons
 • Azure App Service core concepts
 • Creating an Azure App Service Web App
 • Configuring and Monitoring App Service apps
 • Scaling App Service apps
 • Azure App Service staging environments Module 2: Implement Azure functions
 • This module covers creating Functions apps, and how to integrate triggers and inputs/outputs in to the app.
 • Lessons
 • Azure Functions overview
 • Developing Azure Functions
 • Implement Durable Functions Module 3: Develop solutions that use blob storage
 • Students will learn how Azure Blob storage works, how to manage data through the hot/cold/archive blob storage lifecycle, and how to use the Azure Blob storage client library to manage data and metadata.
 • Lessons
 • Azure Blob storage core concepts
 • Managing the Azure Blob storage lifecycle
 • Working with Azure Blob storage Module 4: Develop solutions that use Cosmos DB storage
 • Students will learn how Cosmos DB is structured and how data consistency is managed. Students will also learn how to create Cosmos DB accounts and create databases, containers, and items by using a mix of the Azure Portal and the .NET SDK.
 • Lessons
 • Azure Cosmos DB overview
 • Azure Cosmos DB data structure
 • Working with Azure Cosmos DB resources and data Module 5: Implement IaaS solutions
 • This module instructs students on how to use create VMs and container images to use in their solutions. It covers creating VMs, using ARM templates to automate resource deployment, create and manage Docker images, publishing an image to the Azure Container Registry, and running a container in Azure Container Instances.
 • Lessons
 • Provisioning VMs in Azure
 • Create and deploy ARM templates
 • Create container images for solutions
 • Publish a container image to Azure Container Registry
 • Create and run container images in Azure Container Instances Module 6: Implement user authentication and authorization
 • Students will learn how to leverage the Microsoft Identity Platform v2.0 to manage authentication and access to resources. Students will also learn how to use the Microsoft Authentication Library and Microsoft Graph to authenticate a user and retrieve information stored in Azure, and how and when to use Shared Access Signatures.
 • Lessons
 • Microsoft Identity Platform v2.0
 • Authentication using the Microsoft Authentication Library
 • Using Microsoft Graph
 • Authorizing data operations in Azure Storage Module 7: Implement secure cloud solutions
 • This module covers how to secure the information (keys, secrets, certificates) an application uses to access resources. It also covers securing application configuration information.
 • Lessons
 • Manage keys, secrets, and certificates by using the KeyVault API
 • Implement Managed Identities for Azure resources
 • Secure app configuration data by using Azure App Configuration Module 8: Implement API Management
 • Students will learn how to publish APIs, create policies to manage information shared through the API, and to manage access to their APIs by using the Azure API Management service.
 • Lessons
 • API Management overview
 • Defining policies for APIs
 • Securing your APIs Module 9: Develop App Service Logic Apps
 • This module teaches students how to use Azure Logic Apps to schedule, automate, and orchestrate tasks, business processes, workflows, and services across enterprises or organizations.
 • Lessons
 • Azure Logic Apps overview
 • Creating custom connectors for Logic Apps Module 10: Develop event-based solutions
 • Students will learn how to build applications with event-based architectures.
 • Lessons
 • Implement solutions that use Azure Event Grid
 • Implement solutions that use Azure Event Hubs
 • Implement solutions that use Azure Notification Hubs Module 11: Develop message-based solutions
 • Students will learn how to build applications with message-based architectures.
 • Lessons
 • Implement solutions that use Azure Service Bus
 • Implement solutions that use Azure Queue Storage queues Module 12: Monitor and optimize Azure solutions
 • This module teaches students how to instrument their code for telemetry and how to analyze and troubleshoot their apps.
 • Lessons
 • Overview of monitoring in Azure
 • Instrument an app for monitoring
 • Analyzing and troubleshooting apps
 • Implement code that handles transient faults Module 13: Integrate caching and content delivery within solutions
 • Students will learn how to use different caching services to improve the performance of their apps.
 • Lessons
 • Develop for Azure Cache for Redis
 • Develop for storage on CDNs