Product image media
Product image media

Microsoft Azure Administrator

18.800,00 kr

Beskrivelse


Azure-administratorer administrerer cloud-tjenester, der spænder over lagring, netværk og beregning af cloud-muligheder med en dyb forståelse af hver service på tværs af hele IT-livscyklussen. De tager slutbrugeranmodninger om nye cloud-applikationer og laver anbefalinger til tjenester, der skal bruges til optimal ydeevne og skala, samt levering, størrelse, overvågning og justering efter behov. Denne rolle kræver kommunikation og koordinering med leverandører. Azure-administratorer bruger Azure-portalen, og når de bliver dygtigere, bruger de derudover PowerShell og kommandolinjegrænsefladen. Da en organisation sjældent har kapacitet til at flytte alle sine løsninger i cloud med det samme, kommer man i systemadministratorrollen til at sidde som en slags mellemmand med on-premises løsninger på den ene side og Azure på den anden. Denne rolle skal man kunne påtage sig ved transitionen fra on-premise til Azure, og det forsøger kurset at gøre deltageren klar til. Azure muliggør dynamisk skalerbare og fleksible IT-løsninger. Men med implementeringen af Azure løsninger følger, at man kun ’betaler for det man får’. På dette kursus får du derfor en forståelse for de overvejelser, man skal gøre sig ved brug af Azure Services, bl.a. med hensyn til økonomiske omkostninger samt opgave- og ansvarsfordeling. Kurset giver virkelighedsnær praktisk erfaring og viden, der er relevant i en systemadministrators daglige drift af Azure løsninger.

Indhold

...%%%

...
Module 01 - Identity In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups. This module includes:

 • Azure Active Directory
 • Users and Groups Module 02 - Governance and Compliance In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control. This module includes:
 • Subscriptions and Accounts
 • Azure Policy
 • Role-based Access Control (RBAC) Module 03 - Azure Administration In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager Templates. This module includes:
 • Resource Manager
 • Azure Portal and Cloud Shell
 • Azure PowerShell and CLI
 • ARM Templates Module 04 - Virtual Networking In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, Azure DNS, network security groups, and Azure Firewall. This module includes:
 • Virtual Networks
 • IP Addressing
 • Network Security groups
 • Azure Firewall
 • Azure DNS Module 05 - Intersite Connectivity In this module, you will learn about intersite connectivity features including VNet Peering, Virtual Network Gateways, and VPN Gateway Connections. This module includes:
 • VNet Peering
 • VPN Gateway Connections
 • ExpressRoute and Virtual WAN Module 06 - Network Traffic Management In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, and Azure Application Gateway. This module includes:
 • Network Routing and Endpoints
 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway
 • Traffic Manager Module 07 - Azure Storage In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools. This module includes:
 • Storage Accounts
 • Blob Storage
 • Storage Security
 • Azure Files and File Sync
 • Managing Storage Module 08 - Azure Virtual Machines In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions. This module includes:
 • Virtual Machine Planning
 • Creating Virtual Machines
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Extensions Module 09 - Serverless Computing In this module, you will learn administer serverless computing features like Azure App Service, Azure Container Instances, and Kubernetes. This module includes:
 • Azure App Service Plans
 • Azure App Services
 • Container Services
 • Azure Kubernetes Services Module 10 - Data Protection In this module, you will learn about backing up files and folders, and virtual machine backups. This module includes:
 • File and Folder Backups
 • Virtual Machine Backups Module 11 - Monitoring In this module, you will learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, and log analytics. This module includes:
 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher