Product image media
Product image media

Systems Operations on AWS

16.800,00 kr

Beskrivelse


Du indføres i specifikke AWS features, værktøjer samt best practices relateret til konfiguration og deployment i AWS. Herigennem lærer du at deploye, konfigurere og administrere skalerbare løsninger i AWS. Der gennemgås også implementering og kontrol af data flow fra/til AWS. Yderligere får du erfaring med at vælge relevante AWS services, som efterlever compute, data og security krav. Instruktøren præsenterer dig også for muligheder for migration fra on-premises workloads til AWS. Her får du derudover værktøjerne til at kunne vurdere efterfølgende omkostninger for cloud-løsningen. Kurset tager dig igennem automatiseringsprocesser på AWS-platformen, herunder deployment af netværk og systemer. På kurset bliver du introduceret til en række teknologier, som relaterer sig til SysOps i AWS. Du lærer om CloudWatch, Elastic Load Balancer, EC2, RDS, VPC, Network ACLs, Security Groups, DDOS, S3, KMS, IAM, Systems Manager, Route53, Direct Connect, and CloudFormation.

Indhold

  • Chapter 1 Introduction to Systems Operations on AWS
  • Chapter 2 Working with AWS Cloud Services
  • Chapter 3 Security and AWS Identity and Access Management (IAM)
  • Chapter 4 Compute
  • Chapter 5 Networking
  • Chapter 6 Storage Systems
  • Chapter 7 Databases
  • Chapter 8 Application Deployment and Management
  • Chapter 9 Monitoring and Metrics
  • Chapter 10 High Availability