Product image media
Product image media

Grundkursus i datamodellering

8.995,00 krKurset er for dig, som ikke tidligere har arbejdet med Power BI, men som har en grundlæggende forståelse for data og/eller Excel, svarende til Excel videregående.

Grundlæggende kendskab til Power BI eller PowerPivot i Excel.

Introduktion til datamodellering


Analysebegrænsninger


Datamodellen


Normalisering og denormalisering


Fakta og dimensioner


Star schema

Header og detail-tabeller


Hvad er header og detail-tabeller


Transformering til star schema

Flere faktatabeller


Brug af flere faktatabeller


Flyt filtre ved hjælp af DAX


Tværgående filterretning


Løsning af modeltvetydighed

Arbejd med datoer og tid


Opbygning af en datodimension


Automatisk datogruppering i Excel og Power Bi


Slå automatisk tidsintelligens fra


Håndtering af flere datoer


Flere datoer og flere datotabeller


Flere datotabeller med flere faktatabeller


Ferie og helligdage

Sporing af historiske attributter


Håndtering af variationer over tid


Langsomt ændrende attributter eller dimensioner


Hurtigt ændrende dimensioner


Attributter i faktatabellen

Brug ...%%%

... af snapshots


Hvad er et snapshot?


Salg kontra beholdninger i samme modeller


Ikke-additive målinger


Parametertabel

Analyse dato- og tidsintervaller


Hvad er intervaller?


Ændring af granularitet


Løsning af fx åbne ordrer

Mange-til-mange-relationer


Hvad er mange-til-mange-relationer


Forskellige løsningsmodeller


Non-additive målinger

Data med forskellig granularitet


Analysering af budgetdata


Reducering af granularitet

Segmentering


Segmenteringsmodeller


Statisk segmentering


Dynamisk segmentering


ABC- og Pareto-analyse

Kursusmateriale


Kurset er baseret på en vekslen mellem teori og praktiske øvelser. Du får i forbindelse med kurset udleveret et omfattende kursusmateriale, der understøtter kurset, men også kan anvendes som opslagsværk efter kurset.