Product image media
Product image media

Grundlæggende performancetest – Online

5.400,00 kr

Udbytte


Efter kurset har du en overordnet viden om, hvad en performancetest er og hvorfor den er vigtig. Derudover får du en grundlæggende teoretisk forståelse for:

 • De forudsætninger og det tilhørende analysearbejde der kræves for at stille performancekrav og designe en performancetest.
 • At læse en performancetestrapport og sammenligne den med de performancekrav der er stillet.
 • Hvilke performancemetrikker der er relevante.
 • Hvorfor performancetesten er nødvendig.

Målgruppe


Kurset henvender sig til alle i test- og udviklingsteams eller IT-produktafdelinger, der skal i gang med, eller blive bedre til at specificere og/eller teste performancekrav. Det inkluderer eksempelvis Projektledere, Product Owners, Scrum Masters, Testere og IT Managers.


Kurset er teoretisk og ikke værktøjsspecifikt, så der er ikke krav til forudgående kendskab til bestemte værktøjer eller kodesprog.

Kursusform


Vi tager udgangspunkt i, hvordan en performancetest i praksis, trin for trin, bliver designet og afviklet, for på den måde at give dig et indblik i, hvad der kan og bør stilles krav til. Kurset er ikke værktøjsspecifikt, så der vil blive undervist i ...%%%

... den generelle opbygning af en performancetest, ud fra de beskrevne standarder.Vi sikrer din aktive deltagelse på vores onlinekurser, hvor vi i hvert undervisningsmodul veksler mellem øvelser i grupper, individuelle opgaver og samtaler i plenum. Du kan se og høre underviseren og de andre deltagere, via kameraet og mikrofonen på din pc og ligesom i det fysiske kursuslokale, kan du række hånden op og stille spørgsmål undervejs.

Underviser


Vores undervisere har ikke kun rutine i at undervise i softwaretest, men de har også mange års praktisk erfaring fra forskellige it-projekter, hvilket giver dig den bedste indlæring, samt viden om best practice. Dette afspejler sig også i kursisternes vurdering af vores undervisere, som får 4,86 ud af 5 mulige i gennemsnit. Læs mere om vores vores undervisere her.

Kursets indhold


På Grundlæggende performancetest-kurset diskuterer vi blandt andet følgende emner:

 • Hvordan stiller man testbare krav
 • Hvad kan der testes
 • Opbygning af en realistisk test
 • Performancetesttyper
 • Testmiljøer
 • Testdata
 • Testinfrastruktur
 • Monitorering
 • Bruger- og load-profiler
 • Automatiseret afvikling
 • Håndtering af integrationer
 • Test af Cloud applikationer
 • Aflæsning af resultater

Varighed


Grundlæggende performancetest online er inddelt i 2 moduler á cirka 3 timer, fordelt over 2 dage.