Product image media
Product image media

Kursus i kemisk APV

1.600,00 kr

Generelt

På kurset får du et overblik over de nye regler for den kemiske APV og hvordan din virksomhed kan udarbejde en kemisk APV, der overholder lovkravene. Desuden får du redskaber til at foretage en risikovurdering af kemien, og de kemiske processer, der er i en virksomhed.


 

Udbytte

Giver virksomheden mulighed for at prioritere og simplificere sin indsats på kemiområdet. Den kemiske risikovurdering fungerer som en handleplan for, hvad man skal gøre ved kemien på virksomheden.


 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der vil vide hvad de nye regler indebærer, og hvad I kan gøre på jeres virksomhed for at forebygge udsættelse for farlige kemikalier.

%%%Arbejdsmiljøgruppen har i 10 år leveret undervisning og rådgivning inden for arbejdsmiljø til offentlige institutioner og private virksomheder.

Vi er godkendt af Arbejdstilsynet og Danmarks Evalueringsinstitut til at udbyde den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.