Product image media
Product image media

Arbejdsmiljøuddannelsen - Region Sjælland

4.925,00 kr


På den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse bliver du klædt på til at kunne varetage din rolle som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder i arbejdsmiljøorganisationen, så din virksomhed kan leve op til arbejdsmiljøloven og i får et godt arbejdsmiljø.


 


Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren, plenumdialog og gruppearbejde.


 


Forbered dig til kurset


 


Dine erfaringer fra din arbejdsplads er en vigtig del af gruppearbejdet og plenumdialogen i undervisningen.


 


Vi anbefaler derfor, at du på forhånd ser på:


 


din virksomheds APV


din arbejdsmiljøorganisations opbygning


 


Tjek eventuelt også kursets uddannelsesplan og kompendium her.


Det er ikke nødvendigt at printe materialet ud.Undervisningen giver dig den viden, du har brug for i dit arbejde i arbejdsmiljøorganisationen 


(AMO).


 


Vi har følgende programpunkter:

 • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion.
 • Pligter og ansvar for arbejdsgiver, ledere og ansatte i forhold til arbejdsmiljøloven.
 • Metoder til at forebygge risici.
 • Systematik i arbejdsmiljøarbejdet.
 • Aktiv og systematisk brug af en arbejdspladsvurdering (APV) – forskellige metoder og fremgangsmåder.
 • Ideer til, hvordan du aktivt kan påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet.
 • Metoder til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.
 • Forløbet for et besøg fra Arbejdstilsynet.
 • Anmeldelse og analyse af arbejdsulykker.
 • Information om, hvor du kan hente information og ny viden om arbejdsmiljø.
 • Forebyggelse af belastninger og ulykker, der er typiske i deltagernes branche.
%%%Arbejdsmiljøgruppen har i 10 år leveret undervisning og rådgivning inden for arbejdsmiljø til offentlige institutioner og private virksomheder.

Vi er godkendt af Arbejdstilsynet og Danmarks Evalueringsinstitut til at udbyde den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.