Product image media
Product image media

PRINCE2® Foundation og Agile Practitioner - samlet forløb

0,00 kr


Dette forløb giver dig grundig viden og fortrolighed med PRINCE2 projektstyringsmetoden, agile metoder/værktøjer og hvordan du kan anvende dem som projektleder i et agilt miljø. Uddannelsen er et intensivt forløb, der forbereder dig til at tage både PRINCE2 Foundation- og PRINCE2 Agile Practitioner-eksamen og er således en intensiv udgave af de to PRINCE2- kurser, PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Agile Practitioner, og gennemgår samme pensum.


Læs mere om kurset


Projektverdenen har tidligere været opdelt i to lejre - de traditionelle plandrevne modeller på den ene side og de agile modeller på den anden. På dette kursus tager vi det bedste fra begge verdener og du lærer hvordan du med den agile tilgang kan få det bedste ud af teamet og samtidig styre de øvrige processer i projektet.


Du får en bred og dyb viden om PRINCE2 projektstyringsmetoden, således at du bliver i stand til at varetage rollen som projektleder for agile projekter ved forudseende og systematisk at kunne planlægge, organisere og styre projekter - uden at miste fordelene ved de agile udviklingsmetoder. På forløbet lærer du om de agile metoder og hvordan du anvender disse i et projektmiljø som anvender PRINCE2. ...

%%%

... Dette intensive forløb er skræddersyet til organisationer og personer, som ønsker en metodik med yderligere vejledning i, hvordan de kan tilpasse PRINCE2 og anvende agile metoder sammen med PRINCE2.


Indhold


Dag 1: Forberedelsesdag

 • Introduktion til materialer og forberedelsesopgaven
 • Grundlæggende PRINCE2 forståelse, som forbereder dig til de kommende kursusdage og giver dig en første forståelse af PRINCE2
 • Etablering af selvstudiegrupper
 • Selvstudieperiode til PRINCE2 Foundation - med adgang til underviser:
 • Læse PRINCE2 manualen og relatere PRINCE2 til praktisk projektarbejde
 • Arbejde med case-bogen 'Internetpakker-projektet - en praktisk PRINCE2 case

Dag 2-4: Undervisning

 • Introduktion til PRINCE2 principperne
 • Gennemgang af processer og aktiviteter
 • Gennemgang af PRINCE2 temaer
 • PRINCE2 Foundation-eksamen

Selvstudieperiode til PRIINCE2 Agile practitioner- med adgang til underviser:

 • Læse PRINCE2 Agile manualen
 • Arbejde med testeksamen

Dag 5-7

 • Hvad er PRINCE2 Agile og hvordan kan det bruges?
 • Generel viden om basis koncepter i at arbejde agilt inklusiv kompleksitetsteori.
 • Konkrete værktøjer sat ind i agile rammer (user stories, planning poker, MoSCoW prioritering etc.)
 • PRINCE2 temaerne i agile sammenhænge
 • Agile frameworks (Scrum, Kanban, Lean startup)
 • Hvordan indarbejdes agile sammenhænge i de 7 processer?
 • Agilometer – assessment af projektmiljø og hvor agil du kan være i dit projekt
 • The PRINCE2 Agile præstationsmål og tolerancer
 • PRINCE2 Agile practitioner eksamen

Form


På dette kursus får du en helt unik mulighed for at arbejde med dit eget individuelle projekt, i tæt sparring med underviseren. Dermed er du sikret at du bringes væsentligt videre i forhold til at kunne anvende PRINCE2 i praksis samtidig med at du bliver klar til eksamen og certificering.


Kurset er bygget op af en Kick-off dag, en selvstudieperiode og 3 sammenhængende kursusdage inkl. Foundation eksamen og 3 dages kursus inkl. Agile Practitioner eksamen.


På PRINCE2 Foundation er undervisningsmaterialet på dansk. På PRINCE2 Agile Practitioner er materialet på engelsk mens undervisningen foregår på dansk.