Product image media
Product image media

Styrk din rolle som facilitator

0,00 kr


Facilitering som værktøj


Du får et godt udgangspunkt for at facilitere aktiviteter, der involverer mødets interessenter på en effektiv måde, når viden skal skabes eller deles.


Derudover får du på kurset en indføring i en simpel planlægningsmodel, som gør dig i stand til at designe og lede f.eks. beslutningsmøder, idéworkshops, planlægningsworkshops, statusmøder, reviews, leverandørmøder, tavlemøder, virtuelle møder m.m.


 


Du får et godt afsæt til at forstå mekanismerne bag idéudvikling, involvering og beslutningsprocesser, når mødets interessenter samles. Du prøver også forskellige involveringsteknikker, der afspejler mødets formål og deltagerkreds.


 


Indhold 

  • Den motivationsskabende og effektive facilitering
  • Planlægning af proces og form i relation til formål og deltagerkreds
  • Åbning og lukning af møder – og at sætte scenen og sikre de næste skridt
  • Interventionsteknikker, etik og konflikter i facilitering
  • Idéudvikling og kreative teknikker
  • Ledelse af kick-off, tavlemøder og virtuelle møder
  • Udvikling af egen facilitatorrolle

Form


Kurset veksler mellem øvelser, oplæg og refleksioner, hvor ...%%%

... facilitering relateres konkret til egen praksis.