Product image media
Product image media

Forretningsmodellering

0,00 kr


Kurset Forretningsmodellering er ideelt for dig, der gerne vil kunne analysere, fastlægge og dokumentere forretningsprocesser og -begreber. 


Teori og masser af praktiske øvelser – det er det, du får på kurset Forretningsmodellering , hvor du lærer at kortlægge, hvordan situationen ser ud i dag samt fastlæggelse af den fremtidige situation. Forretningsmodellering er særligt relevant i forbindelse med digitaliseringsopgaver og it-projekter. Du får rig lejlighed til at prøve kræfter med de to modelnotationer UML (Unified Modelling Language) og BPMN (Business Process Model and Notation). Begge dele er diagrammer til at beskrive hhv. begreber/livsforløb og forretningsprocesser.


 


Program/kursusindhold


Kurset varer tre dage. Undervisningen er sammensat af teorilektioner med øvelser og diskussioner samt en del gruppearbejde, der behandler en gennemgående case. Kursusmaterialet og undervisningen er på dansk.


Følgende emner bliver behandlet:

  • Modellering af forretningsprocesser (BPMN-procesdiagrammet)
  • Modellering af forretningsprocesser (BPMN-procesdiagrammet)
  • Modellering af begreber (UML-klassediagrammet)
  • Definition af forretningshændelser
  • Modellering af livsforløb (UML-tilstandsdiagrammet)
  • Introduktion til forretningsregler og beslutninger (Decision Model and Notation)