Product image media
Product image media

AgileSHIFT®

8.950,00 kr

Erkend og forstå, hvorfor transformation i din organisation er nødvendig.

AgileSHIFT er designet til at tage et holistisk syn på organisationer. Certificeringen i sig selv er målrettet på virksomhedsniveau. AgileSHIFT har til formål at “ændre enablers”, det vil sige ledere eller enkeltpersoner, der er aktive i forretningstransformation. Typiske roller kan omfatte: •Transformation lead/manager, •Change lead/manager, •Coach eller influencer eller •Senior positions within Product Management, Portfolio (PMO), Finance, HR, Legal, Sales & Marketing

Der er ingen krav.


AgileSHIFT er den seneste akkrediterede uddannelse og certificering fra Global Best Practice udbyder, AXELOS, der er designet til at understøtte organisationer, der færdes i et omskifteligt miljø, og som er præget af stor konkurrence. Udvikling er på sigt et krav for overlevelse, hvilket betyder at enhver virksomhed bør tilpasse sig den nye dagsorden. Ny teknologi skal indarbejdes og nye innovative produkter skal erstatte eller supplere eksisterende produkter grundet nye behov fra kunderne.


Kun ved at involvere hele virksomheden får man udløst det fulde potentiale i virksomheden. Det er ikke kun Scrum teamet der skal arbejde og tænke agilt. Nej, hele organisationen skal være i stand til både at drifte en eksisterende forretning, men også at kunne forandre og udfordre ...

%%%

... den eksisterende forretningen og dens produkter.


Alternativet er at virksomheden bliver spist at små agile virksomheder som er nævnt i manualen som ”Disruptors”. Gode eksempler på virksomheder som ikke har forstået budskabet er: ”Blockbuster”, ”Radio og TV-forretninger”, ”Kodak” og vi kunne blive ved.
Skabelsen af en agil virksomhedskultur


En skiftende kontekst


Organisationen har altid været udsat for løbende forandring som er drevet af dynamik mellem mennesker og organisationer. Herunder er nogle eksempler på disse:

  • Teknologisk innovation
  • Arbejdskonstellationer som outsourcing, partnerskaber og sammenlægninger af virksomheder
  • Krav til regulering i forhold til kunder, staten eller institutioner

Agilitet i virksomheden


Den evne en organisation har til at flytte og tilpasse sig hurtigt med henblik på at kunne tilbyde de produkter og services som kunderne efterspørger.


Overblik over AgileSHIFT


Kursisten for overbliv over i hvilket perspektiv man skal forstå AgileSHIFT.

At skabe AgileSHIFT


Rammeværket for AgileSHIFT


Du lærer de forskellige komponenter som AgileSHIFT rammeværket består af, og hvordan de virker i en sammenhæng.


Aktivér agile arbejdsmetoder på tværs i organisationen


Du lærer hvordan du får aktiveret hele organisationen i forhold til en agil tankegang.


Strategisk tilpasning af organisationen


Du bliver i stand til at opdele organisationen i 3 niveauer. Særligt lærer du vigtigheden af at få mellemledere til at fungere i en agil organisation.


Principperne i AgileSHIFT


Du får kendskab til de 5 principper defineret i AgileSHIFT. Principperne skal ses som de obligatoriske grundsten i modellen.


Praktik i AgileSHIFT


Du får kendskab til de 5 praktikker som bør anvendes i et AgileSHIFT rammeværk. At praktikker er de adfærdsregulerende elementer som er med til at ændre medarbejdernes mind-set.


AgileSHIFT tilgang til leverancedelen


Roller i AgileSHIFT


Et AgileSHIFT team anerkender fordelene ved at arbejde på en mere fleksibel måde. Når du ellers ikke arbejer med dine dag til dag opgaver, forsøger du at bidrage med at levere noget nyt, enten i form af processer, produkter eller services.


Workflows I AgileSHIFT


Hvad kan igangsætte AgileSHIFT workflow:

  • En ineffektiv proces er identificeret
  • Har fundet en potentiel forbedringsmulighed i måden vi arbejder på
  • Har modtaget en forespørgsel på en forandring

En AgileSHIFT iteration – Levering leveret trinvis


Der er mange forskellige måder at arbejde på, hvis du ønsker organisationen skal fungere i en agil kontekst. Scrum, PRINCE2 Agile, AgilePM og andre agile rammeværker har fokus på leverancedelen af agilitet, hvor AgileSHIFT har fokus på at få hele organisationen med. AgileSHIFT er altså ikke beregnet til at erstatte andre metoder men mere at komplementere andre velegnede rammeværk.


AgileSHIFT værktøjer og teknikker


Der er mange forskellige værktøjer og teknikker i AgileSHIFT som enkeltpersoner/organisationen kan bruge på en fleksibel måde. Værktøjer og teknikker bør hjælpe teamet ved

  • At være bedre til at organisere det arbejde der skal laves
  • At forbedre arbejdsprocesser
  • At kommunikere mere effektivt mellem team og interessenter.
Undervisningsform:
Kurset er et selvstudie via videobaseret e-learning. Du kan streme din undervisning hvor du vil, når du vil og i dit helt eget tempo. 
Kombinationen af videoer, quizzer, testeksaminer og supplerende materiale giver dig en god støtte både under og efter kurset.