Product image media
Product image media

Brug læringsstile til at skabe maksimal læring

0,00 kr


Vi har alle vores foretrukne og særlige måde at lære påDet kaldes vores læringsstil, og den er især vigtig for os at kende, når vi skal lære nyt eller vanskeligt stof.


 


I de situationer er det væsentligt, at både læringsmiljø og læringsform er indrettet på en sådan måde, at de tilgodeser netop vores måde at lære på.


 


Sker det, vil overførsel af læring foregå lettere.


 


Når du arbejder med læringsstile, kan du målrette undervisningsform og -indhold, direkte til den enkelte deltager!


 


Dét tager du med hjem fra kursetKurset har fokus på læringsstile, og det at blive mere bevidst om egen læringsstil med forskellige indgangsvinkler:


 


At kunne afdække læringsprofilerAt kunne fokusere på den enkeltes læringsmæssige styrkerAt hjælpe den enkelte elev til optimal personlig udnyttelse af egen læringskapacitetKonkret at kunne forstå den enkeltes unikke måde at lære ...

%%%

... på og derved aktivt at kunne understøtte den enkeltes læringsstilsbehov


 


Dét kommer du til at arbejde med på kursetKurset har fokus på undervisningsteknikker, der understøtter de forskellige læringsstile, og omfatter instruktørens værktøjskasse med vigtige værktøjer, f.eks.:


 


Lær at anvende læringsstrategier i opbygning af et undervisningsforløb


 


Brug 4 nøglefaktorer, der skaber og opretholder motivationLær om teknikker til at holde deltagerne opmærksomme og fulde af energiMålgruppeAlle nye og erfarne undervisere, der ønsker en overbygning til aktivt at kunne skabe de mest ideelle forudsætninger for individuel læring.


 


Eller hvis du vil arbejde med din egen læringsstil, for at sikre at du til enhver tid, kan skabe de optimale rammer for din egen (ind)læring.


 


Kursusform1 dag fra kl. 9.00 til 16.00.


 


Hvordan kommer du igang?Kontakt os gerne direkte på telefon 45423244, hvis du har spørgsmål til de forskellige læringsstile. Eller hvis du som kommende deltager, eller medarbejder i jeres HR- eller personaleafdeling, har spørgsmål til udformning eller muligheder for jer.