Product image media
Product image media

SAP S4PR1 S/4HANA Enhancements to Processes in Procurement

10.818,00 kr

Dette kursus dækker de centrale emner, der er relevante for SAP S / 4HANA for indkøb. Kurset vil hjælpe dig med at forstå, hvorfor der er behov for en næste generation business suite.

Alle der er interesseret i at vide og lære om SAP S / 4HANA Indkøb

Væsentlige forudsætninger: Væsentlig Grundlæggende business ansøgning baggrund Grundlæggende business it-viden S4H01 (anbefales)

Kursset er baseret på softwareversion  SAP S / 4HANA (SAP S / 4HANA Enterprise Management Sourcing og indkøb - 1511 på præmissen)

Indhold

  • Oversigt
  • Detaljerede Solution Capabilities
  • Kryds emner
  • Fiori Apps og Fiori Launchpad
  • SAP S / 4HANA Simplicity

Noter
? Dette kursus er ment som indgang til pensum SAP S / 4HANA indkøb.