Product image media
Product image media

NLP Leder Practitioner

25.000,00 kr

NLP Leder Practitioner uddannelse


Når du ønsker en lederuddannelse af højeste kvalitet.


 


Når du ønsker at blive klædt på med stærke ledelsesredskaber og blive en endnu mere kompetent leder.


 


Du søger en lederuddannelse, som går langt ud over fine og omfattende teorier, og som stiller helt skarpt på ledelse i praksis – kompetencer, du vil kunne bringe i spil i dit job allerede fra modul 1.


 


Når dit fokus er at øge præstationer og lede dig selv og andre til endnu mere succes .


 


Styrk dine personlige kompetencer , dine relationer, din kommunikation, din selvledelse og din evne for at støtte andre gennem ledelse, coaching eller sparring.


 


Med NLP får du en samling af de stærkeste redskaber indenfor kommunikation og forandring i bred forstand.


 


NLP er enkel psykologi i praksis samt en værktøjskasse med strategier og helt konkrete redskaber, du kan anvende i mange forskellige ...%%%

... sammenhænge.


 


Med NLP Practitioner får du en ”Hands On” uddannelse, hvor du, med udgangspunkt i enkle teorier og med sessioner i praksis, får integreret stoffet, redskaberne og det konstruktive, positive mindset, som vil sikre dig varige resultater og succes på jobbet.


 


Dit fokus kan være at frisætte ressourcer som fx: Motivation, arbejdsglæde, sikkerhed, trivsel, balance, fokus, selvledelse og handlekraft.


 


Dit fokus kan være at håndtere udfordringer som fx: Stress, modstand, usikkerhed, modløshed, negativitet og mistrivsel.


 


Hos dine medarbejdere og dig selv!


 


 

Målgruppe


 


For dig, som søger en lederuddannelse og vil supplere dine evner og færdigheder som leder i praksis.


Uddannelsen er åben for alle, som ønsker at styrke personlige kompetencer og samtidig kunne øve positiv indflydelse i relation til andre.


Du ønsker styrkede kompetencer og færdigheder i dit arbejde som leder – eller evt. indenfor fx:

 • - HR
 • - Salg
 • - Service
 • - Omsorg og pleje
 • - Kommunikation og formidling

 


 

Form og indhold


 


NLP Practitioner uddannelsen bygger på både teori og praksis. Herved får du implementeret såvel mindset som konkrete teknikker og sikrer således effekt i dit liv – på jobbet som privat.

 • Du vil modtage teori med masser af eksempler fra virkeligheden
 • Du vil se stærke demonstrationer udført at Trainer
 • Du vil arbejde i praksis med redskaber – guide andre og selv blive guidet
 • Masser af sparring, feedback, supervision og dialog
 • Mulighed for træning mellem modulerne

 


Træning mellem modulerne i moderat omfang må forventes. Det kan foregå som:

 • Selvstudie (læsning og øve redskaber)
 • Øvegruppe med andre deltagere fra holdet
 • Coachsessioner i praksis

 


 

Udbytte


 

Hvad får du ud af en NLP Practitioner uddannelse


 


Gennem din uddannelse til NLP Practitioner vil du få en række helt konkrete redskaber, træning i praksis, feedback osv., så du selv (både arbejdsmæssigt og privat) kan øge din egen trivsel og i højere grad bringe dine iboende styrker og kompetencer i spil.


Med baggrund i teori og forståelse for, hvordan vi mennesker ’fungerer’ generelt, samt en række helt konkrete redskaber og teknikker, vil du få bl.a. få styrket dine evner og kompetencer i forhold til:

 • Effektiv og konstruktiv  kommunikation
 • Relationer generelt – kunder, medarbejdere, kollegaer, samarbejdspartnere
 • Øget  motivation målopnåelse afklaring
 • Frisætte  ressourcer , hensigtsmæssig  adfærd og konkrete  handleplaner
 • Øget  innovation og  kreativitet
 • Håndtering af  stress konflikter og  udfordringer
 • Spørgeteknikker, avanceret sprogbrug og  coaching
  (generelt og som ledelsesredskab)
 • Lede , påvirke og øve indflydelse på andre
 • Styrke  præstationer og  succes
%%%Om NLP - Hvem er vi, og hvad vi kan gøre for dig
Professionel og seriøs! - og så elsker vi at arbejde med mennesker!!!

NLP Aalborg udbyder kurser og uddannelser i NLP og Enneagrammet på grund- og videregående niveau. Derudover tilbyder vi coaching, træning og konsulentydelser - både til private og virksomheder.

Vores mission og målsætning er at assistere mennesker med at skabe positive forandringer i deres eget og andres liv, og dermed gøre det muligt for dem at vælge mere kvalitative mål og muligheder.

Filosofien i virksomheden bygger på, at livet handler om at få øje på de muligheder, man har og derefter handle efter dem. Vi vælger at have fokus på det, der støtter vores liv og drømme frem for det, som ikke gør det.

Vi er eksperter i det, vi laver, og du vil møde i et hus fuld af liv og kompetence.

Vi elsker at arbejde med mennesker, der har besluttet sig for at videreudvikle sig og gå efter bestemte mål. Og selvom vi ofte oplever, at målet flytter sig og at fokus ændres efterhånden som den enkelte kursist får øje på andre og nye muligheder, ved vi, at det er i forandringen, mulighederne opstår. Og det er netop det, der er så fantastisk med NLP og Enneagrammet.