Product image media
Product image media

Retorikkursus i taleskrivning – skriv taler som andre vil holde

8.950,00 kr


Kom med på vores åbne kurser i København, få virksomhedskurser og 1:1 træning i hele landet e ller book kurset online.Små hold i København – max 6 deltagere – god tid til alle, øvelser og feedback.
Kontakt os nu og hør mere om kurset, programmet og undervisningen.-----


 


Du laver alt, undtagen at holde talen, og din opgave er at levere et manuskript, der giver taleholderen de bedste betingelser for at brænde igennem personligt og få publikum til at huske de centrale pointer og argumenter.


 


Hvad enten du skriver til ministeren, borgmesteren, kommunaldirektøren, direktøren eller generalsekretæren, så får du på dette kursus styr på retorikkens forberedelsesfaser og tilpasset din taleskriverstil til både oplægsholderen og til modtagerne af talerne.


 


 

Book retorikkurset i taleskrivning og få værktøjer til at:

  • Generere ideer og udvælge indholdet
  • Strukture talen, så pointer og budskaber træder klart frem
  • Arbejde med sprog og talens stemning, så publikum husker budskaberne
  • Styrke skriveprocessen og taleskrivningen og samspillet med taleren
  • Få din tale til at ramme målgruppen og brænde igennem
...%%%

...
 


Efter kurset i taleskrivning vil du kunne levere mere overbevisende manuskripter og input, der styrker fremførelsen og effekten af talerne.


 


 


Altid ekstra sparring efter kurset – Vi tilbyder altid ekstra sparring på vores retorik- og kommunikationskurser. Det kan være i form af skriftlig eller mundtlig feedback. Som en del af alle vores åbne kurser, får kursisterne et stykke tid efter kurset feedback fra deres underviser – sådan sikrer vi fokus på udvikling og læring efter kurset.


 


Underviserne på kurset – På retorik- og kommunikationskurserne er det universitetsuddannede retorikere og erfarne konsulenter, du møder. Og de tager altid deres retoriske værktøjskasse med, så du får et solidt udbytte og de rette redskaber til at styrke din kommunikation.


 


Målrettet viden og praktisk træning – Fokus på vores retorik- og kommunikationskurser er altid målrettet viden og masser af træning, feedback, øvelser og brugbare værktøjer, da det giver den bedste læring her og nu. Og så deler underviseren også altid metoder og tips til, hvordan du sikrer din fortsatte udvikling.


 


Kampagner og fordele – Få 10 % rabat, når du booker to af vores åbne kurser samtidig - til dig selv eller til dig og en kollega.


Booker I kursusforløb eller træning til virksomheden, så har vi også en række samarbejdsfordele.


 


Dem har vi hjulpet med at styrke kommunikationen – Indenfor det sidste år har vi blandt andet sat fokus på ledere og medarbejderes kommunikation hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, Rambøll, Odense Kommune, NRGi, Danske Bank, Frederiksberg Kommune, NaturErhvervstyrelsen, Statens IT, Aurora Group, Arriva, Finansforbundet, Ældre Sagen, Amnesty og mange flere.Få gennemtestet viden om taleskrivning
Der er blevet skrevet om og undervist og forsket i taleteknik i over 2000 år. Vi bygger vores taleskrivningskurser på både klassisk retorisk talelære og den nyeste forskning på området. Retorisk taleteknik giver dig indblik i grundvilkårene for mundtlig formidling og lærer dig at skrive effektive taler, der får taleren til at brænde igennem og giver publikum de bedste betingelser for at forstå budskabet, følge argumentationen og handle på konklusionen.


 


Udbyttet for virksomheden
Den gode tale øger simpelthen chancen for succes. Jo bedre taleskriveren er til at strukturere talen og lægge op til talerens styrker samt skjule svaghederne, jo mere kan taleren koncentrere sig om fremførelsen og om at brænde igennem. Og det er det, der gør hele forskellen for virksomheden eller organisationen.


 


Læring, praktisk træning og resultater
Vi tilpasser altid Retorikfirmaets retorik- og kommunikationskurser til virksomheden og deltagerne, så kurset eller forløbet rammer plet og skaber den ønskede udviking og de rigtige resultater.


 


Vores fokus er altid masser af træning, øvelser, feedback-sessions og brugbare værktøjer og metoder, da det giver den bedste læring her og nu og sikrer udbyttet. Derudover har vi i Retorikfirmaet forskellige metoder og redskaber, vi anbefaler, man bruger efter et kursus- og træningsforløb til at sikre den fortsatte udvikling.


 


Underviserne på taleskrivningskurset
Underviserne på vores taleskrivningskurser er universitetsuddannede retorikere og erfarne konsulenter, der kombinerer klassisk retorisk ekspertise med moderne kommunikationsteori, praktiske erfaringer og et stort engagement. Og så lover vi at gøre det lærerigt og underholdende.


 


Læs mere om retorikkurset i taleskrivning hos Retorikfirmaet.