Product image media
Product image media

CfL-Leadership Focus Profile (LFP)

18.600,00 kr

Formålet med LFP


CfL-Leadership Focus Profile - også kaldet LFP - er konstrueret til at afdække lederes adfærd og prioriteter inden for en række områder af afgørende betydning for ledelsesmæssig performance.


Testen måler på fire overordnede aspekter af ledelsesopgaven:


 

  • Drift - sikre effektivitet og kvalitet i opgaveafviklingen.
  • Relationer fra og til andre - understøtte opgaveløsningen ved at udvikle og vedligeholde produktive relationer
  • Udvikling - forbedre og udvikle arbejdsgange og forretningsområder, så organisationen og dens medarbejdere altid er rustet til et stigende konkurrence- og forandringspres
  • Motivation - hvad engagerer og inspirerer lederen til ledelse?

 


Testens state-of-the-art testkonstruktion sikrer herudover høj grad af validitet og præcision.


Kurset certificerer dig i at anvende CfL-Leadership Focus Profile. På kurset lærer du, hvordan du læser testprofiler og anvender den i rekrutterings- og udviklingssamtaler. Du får også indsigt i testens unikke testkonstruktion, og hvad denne byder på af nye muligheder for at udvikle og udvælge ledere.


Profilen giver en mængde relevante vinkler på lederen, som kan uddybes og undersøges ...%%%

... ved rekrutterings- eller udviklingssamtalen.


 

Hvordan får jeg adgang til LFP?


Det er en forudsætning for deltagelse i certificeringskurset, at du forinden har gennemført og bestået kurset Erhvervsrettet Testning hos CfL eller har modtaget tilsvarende undervisning et andet sted og har dokumentation herfor.


Selve certificeringskurset i CfL-Leadership Focus Profile er bygget op som blended learning og består af hjemmearbejde samt to moduler, som hver består af 1 fysisk kursusdag.


 

Hvem kan anvende LFP, og hvornår anvendes testen?


Certificeringskurset og testen henvender sig til alle rekrutteringskonsulenter, ledelsescoaches og -rådgivere samt HR-professionelle, som arbejder med:


 

  • Rekruttering og udvælgelse af ledere
  • Udvikling af ledere
  • Identificering af ledertalenter og klargøring til lederrollen
  • Karriererådgivning og ledercoaching
%%%fL står for Center for Ledelse. Vi er et ledelseshus, og det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at udvikle ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

CfLs formål er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark, og det unikke ved CfL er, at vi er ejet medlemmerne. Alle virksomheder - private såvel som offentlige - kan blive medlem.

CfL er en non-profit organisation. Som medlem bliver din organisation en del af CfL-Community, der udgør kernen i CfL.