Product image media
Product image media

Migrate SQL workloads to Azure

9.400,00 kr

Beskrivelse


Kurset giver deltageren en forståelse for moderniseringsprocessen af flere typer data platforme samt de forskellige faser i denne proces såsom assessment fasen og planning fasen. Du vil også blive præsenteret for forskellige migrationsværktøjer, som bruges i en datamigrationsproces. På kurset lærer du, hvordan man migrerer fra SQL workloads til de tre Azure target platforme: Azure Virtual Machines, Azure SQL Databases og Azure SQL Database Managed Instances. Herunder lærer du om fordele og begrænsninger ved de forskellige platforme og forstår, hvordan de hver især lever op til både businessrelaterede og tekniske krav. Du vil selv få lov at arbejde med og konfigurere eksisterende SQL-baserede applikationer, således at dine forudsætninger for videre arbejde med Modern Data Platforms i Azure bliver bedst mulige.

Indhold


Module 1: Introducing Data Platform Modernization

 • In this module, the students will learn the purpose of Data Platform Modernization and they will outline the benefits that data platform modernization can bring to an organization. The students will then learn the various stages of a data platform migration projects to understand what is involve in each stage to maximise the chances of a successful Data Platform Modernization Projects. Finally, students will explore the various data migration paths to understand how each approach is different and why you would choose one migration approach over another.
 • Lessons
 • Understand Data Platform Modernization
 • Understanding the stages of migration
 • Data Migration Paths
 • Lab : Introducing Data Platform Modernization
 • Understand Data Platform Modernization
 • Understand the Stages of Migration
 • Data Migration Paths Module 2: Choose the right tools for Data Migration
 • In this module, the student will be introduced to the Data Migration Guide as a starting point for the source of information that your organization should use for step by step guidance for modernizing your existing data platform. They will then learn the value of the Microsoft Assessment and Planning Toolkit to help discover the data assets that currently exist in their environments. The students will then learn the tools that can be used to help them to asses for compatibility or workload issues using both the Data Migration and Data Experimentation Assistant. The students will then see how the Azure Database Migration Service can be used to aid online migration of databases to reduce the amount of downtime. Finally, an overview of the SQL Migration assistant is provided to show student how to migrate no-SQL Server workloads.
 • Lessons
 • Discover the Database Migration Guide
 • Build your data estate inventory using Map Toolkit
 • Identify Migration candidates using Data Migration Assistant
 • Evaluate a Data workload using Database Experimentation Assistant
 • Data Migration using Azure Database Migration Service
 • Migrate non-SQL Server workloads to Azure using SQL Migration Assistant
 • Lab : Choose the right Tools for Data Migration
 • Identify Migration candidates using Data Migration Assistant
 • Evaluate a Data workload using Database Experimentation Assistant Module 3: Migrating SQL Workloads to Azure Virtual Machines
 • In this module, the student will learn how to migrate on-premises SQL workloads to Azure Virtual Machines that are running SQL Server. Students will first explore the migration consideration when migrating from on-premises SQL Server to Azure Virtual Machines and the benefits they can gain by performing the migration. They will then learn the different migration options that can be performed when migrating to Azure Virtual Machines. This will include a look at the benefits and limitations of each approach. The students will finally look at SQL Server workloads that include High Availability and Disaster Recovery to ensure service continuity.
 • Lessons
 • Considerations of SQL Server to Azure VM Migrations
 • SQL Workloads to Azure VM Migration Options
 • Implementing High Availability and Disaster Recovery Scenarios
 • Lab : Migrating SQL Workloads to Azure Virtual Machines Module 4: Migrate SQL Workloads to Azure SQL Databases
 • In this module, the students will explore what is Azure SQL Database and why it is a suitable target for SQL based workloads. It teaches students how to choose the appropriate SQL Server instance option and why it can fulfil business requirements for data platform modernization. The modules will also show students how they can perform both offline and online migrations to Azure SQL Database. By doing so, they can assess which method maybe appropriate to their scenarios at work. It will also show the tools that can be used to enable the data migration process. Finally, they will explore the methods that can be used to load data into Azure SQL Database from an on-premises instance.
 • Lessons
 • Choose the right SQL Server Instance option in Azure
 • Migrate SQL Server to Azure SQL DB offline
 • Migrate SQL Server to Azure SQL DB online
 • Load and Move data to Azure SQL Database
 • Lab : Migrate SQL Workloads to Azure SQL Databases Module 5: Migrate SQL Workloads to Azure SQL Database Managed Instance
 • This module will explore what is an Azure SQL Database Managed Instance and why it is a suitable target for SQL based workloads. They also learn how Azure SQL Database Managed Instance can fulfil the business requirements for data platform modernization. The students will then explore the tools that can be used to enable the data migration process to Azure SQL Database Managed Instance. They will then explore the methods and tools that can be used to load data into Azure SQL Database Managed Instance from an on-premises instance. Finally, they will learn some of the changes that may need to be made to existing SQL based applications so that they can use Azure SQL Database Managed Instance.
 • Lessons
 • Evaluate migration scenarios to SQL Database Managed Instance
 • Migrate to SQL Database Managed instance
 • Load and Move data to SQL Database Managed instance
 • Application Configuration and Optimization
 • Lab : Migrate SQL Workloads to Azure SQL Database Managed Instance