Product image media
Product image media

Developing Solutions for Microsoft Azure

23.500,00 kr

Beskrivelse


Du kommer til at forstå udviklingsprocessen af cloud-optimerede microservices med Webservice/API og Function Apps. Generelt bliver du på kurset klogere på Web Services/API. Endelig får en grundig forståelse for, hvad Azure Functions og Function Apps, altså microservices, er for noget. Disse microservices skal være i stand til at håndtere forskellige datamodeller. (Både SQL og NoSQL). Microservices har brug for microdata, der kan være af vilkårligt format. Her kan man drage relevante paralleller til teknologier indenfor BigData og Machine Learning. På kurset kommer du til at beskæftige dig med datahåndtering samt databeskyttelse, herunder end-to-end kryptering. Derudover vil du lære om udviklingen af security optimized services med keymanagement og key-vault. Du får altså indblik i mulighederne for at sikre data, der håndteres af microservices. Endelig vil du få dybdegående viden om, hvordan deployment af en automatiseret microservice foregår. Her bliver du også klogere på de anvendte teknologier; containerteknologierne Docker (kom godt i gang med Docker på kurset SU-160) og Kubernetes (K8S). På AZ-203 er udvikling af microservices ikke afhængigt af noget bestemt programmeringssprog. Du kommer i højere grad ind i den tankegang, man skal have som udvikler af microservices. Derigennem bliver du bedst mulig i stand til at udvikle cloud-optimerede microservices, som muliggør automatisering af deployment.

Indhold

...%%%

...
Module 1: Implement solutions that use virtual machines

 • Students will learn how to properly plan for VM deployment. It covers VM creation by using the Azure Portal, PowerShell, and through code. It also covers creating and using ARM templates for repeatable deployments and how to use Azure Disk Encryption to secure information on the VM.
 • Lessons
 • Provision VMs
 • Create ARM templates
 • Configure Azure Disk Encryption for VMs Module 2: Implement batch jobs by using Azure Batch Services
 • Azure Batch creates and manages a pool of compute nodes (virtual machines), installs the applications you want to run, and schedules jobs to run on the nodes.
 • Lessons
 • Azure Batch overview
 • Run a batch job by using the Azure CLI and Azure Portal
 • Run batch jobs by using code
 • Manage batch jobs by using the Batch Service API Module 3: Create containerized solutions
 • You can build and run modern, portable, microservices-based applications that benefit from Kubernetes orchestrating and managing the availability of those application components. Kubernetes supports both stateless and stateful applications as teams progress through the adoption of microservices-based applications.
 • Lessons
 • Create an Azure Managed Kubernetes Service (AKS) cluster
 • Create container images for solutions
 • Publish an image to the Azure Container Registry
 • Run containers by using Azure Container Instance or AKS Module 4: Create App Service web apps
 • Azure App Service Web Apps (or just Web Apps) is a service for hosting web applications, REST APIs, and mobile back ends. Web Apps not only adds the power of Microsoft Azure to your application, such as security, load balancing, autoscaling, and automated management.
 • Lessons
 • Azure App Service core concepts
 • Creating an Azure App Service web app
 • Creating background tasks by using WebJobs in Azure App Service Module 5: Creating Azure App Service mobile apps
 • The Mobile Apps feature of Azure App Service gives enterprise developers and system integrators a mobile-application development platform that's highly scalable and globally available.
 • Lessons
 • Getting started with mobile apps in App Service
 • Enable push notifications for your app
 • Enable offline sync for your app Module 6: Create Azure App Service API apps
 • This module covers how to create and document an Azure App Service API.
 • Lessons
 • Creating APIs
 • Using Swagger to document an API Module 7: Implement Azure Functions
 • Azure Functions is a solution for easily running small pieces of code, or 'functions,' in the cloud. You can write just the code you need for the problem at hand, without worrying about a whole application or the infrastructure to run it.
 • Lessons
 • Azure Functions overview
 • Develop Azure Functions using Visual Studio
 • Implement durable functions Module 8: Develop solutions that use Azure Table storage
 • Azure Table storage is a service that stores structured NoSQL data in the cloud, providing a key/attribute store with a schemaless design. Because Table storage is schemaless, it's easy to adapt your data as the needs of your application evolve.
 • Lessons
 • Azure Table storage overview
 • Authorization in Table storage
 • Table service REST API Module 9: Develop solutions that use Azure Cosmos DB storage
 • This module covers Azure Cosmos DB storage. It instructs students on how it works, how to manage containers and items, and create and update documents by using code.
 • Lessons
 • Azure Cosmos DB overview
 • Managing containers and items
 • Create and update documents by using code Module 10: Develop solutions that use a relational database
 • SQL Database is a general-purpose relational database managed service in Microsoft Azure that supports structures such as relational data, JSON, spatial, and XML.
 • Lessons
 • Azure SQL overview
 • Create, read, update, and delete database tables by using code Module 11: Develop solutions that use Microsoft Azure Blob storage
 • Azure Blob storage is Microsoft's object storage solution for the cloud. Blob storage is optimized for storing massive amounts of unstructured data. Unstructured data is data that does not adhere to a particular data model or definition, such as text or binary data.
 • Lessons
 • Azure Blob storage overview
 • Working with Azure Blob storage Module 12: Implement authentication
 • Microsoft identity platform is an evolution of the Azure Active Directory (Azure AD) identity service and developer platform. It allows developers to build applications that sign in all Microsoft identities, get tokens to call Microsoft Graph, other Microsoft APIs, or APIs that developers have built.
 • Lessons
 • Microsoft identity platform
 • Implement OAuth2 authentication
 • Implement managed identities for Azure resources
 • Implement authentication by using certificates, forms-based authentication, or tokens
 • Implement multi-factor authentication Module 13: Implement access control
 • This module covers claims-based and role-based access control.
 • Lessons
 • Claims-based authorization
 • Role-based access control (RBAC) authorization Module 14: Implement secure data solutions
 • This module covers securing data at rest and during transmission.
 • Lessons
 • Encryption options
 • End-to-end encryption
 • Implement Azure confidential computing
 • Manage cryptographic keys in Azure Key Vault Module 15: Introduction to Azure Monitor
 • Azure Monitor is the central service that includes all of tools you need to monitor and optimize your solution.
 • Lessons
 • Overview of Azure Monitor Module 16: Develop code to support scalability of apps and services
 • This module covers how applications scale and how to handle some troubleshooting.
 • Lessons
 • Implement autoscale
 • Implement code that addresses singleton application instances
 • Implement code that handles transient faults Module 17: Instrument solutions to support monitoring and logging
 • This module covers adding code to your app to send the data to Azure Monitor.
 • Lessons
 • Configure instrumentation in an app or server by using Application Insights
 • Analyze and troubleshoot solutions by using Azure Monitor Module 18: Integrate caching and content delivery within solutions
 • This module shows students how to leverage Azure Cache for Redis and Azure CDNs to deliver assets to users more quickly.
 • Lessons
 • Azure Cache for Redis
 • Develop for storage on CDNs Module 19: Develop an App Service Logic App
 • Logic Apps helps you build solutions that integrate apps, data, systems, and services across enterprises or organizations by automating tasks and business processes as workflows. This module covers what they are and how to create them.
 • Lessons
 • Azure Logic Apps overview
 • Create Logic Apps by using Visual Studio
 • Create custom connectors for Logic Apps
 • Create custom templates for Logic Apps
 • Students will understand how to create and manage Azure Logic Apps. Module 20: Integrate Azure Search within solutions
 • Azure Search is a search-as-a-service cloud solution that gives developers APIs and tools for adding a rich search experience over private, heterogenous content in web, mobile, and enterprise applications. In this module students will learn how to integrate Azure Search in to their solutions.
 • Lessons
 • Create and query an Azure Search Index
 • Full text search in Azure Search
 • Students will know how to provision the service, create an index, load data, and execute searches. Module 21: API Management
 • API Management (APIM) helps organizations publish APIs to external, partner, and internal developers to unlock the potential of their data and services.
 • Lessons
 • Introduction to the API Management service
 • Securing your APIs
 • Defining API policies
 • Students will know how to provision the APIM service using the Azure Portal, secure APIs with subscriptions and client certificates, and use API policies to modify the behavior of an API. Module 22: Develop event-based solutions
 • This module covers developing event-based solutions in Azure by integrating Azure Event Grid, Event Hubs, and Notification Hubs in your applications.
 • Lessons
 • Implement solutions that use Azure Event Grid
 • Implement solutions that use Azure Event Hubs
 • Implement solutions that use Azure Notification Hubs
 • Students will know how the services work and how to integrate them in to their solutions. Module 23: Develop message-based solutions
 • Microsoft Azure Service Bus is a fully managed enterprise integration message broker. Service Bus is most commonly used to decouple applications and services from each other, and is a reliable and secure platform for asynchronous data and state transfer. Azure Queue storage is a service for storing large numbers of messages that can be accessed from anywhere in the world via authenticated calls using HTTP or HTTPS.
 • Lessons
 • Implement solutions that use Azure Service Bus
 • Implement solutions that use Azure Queue Storage queues
 • Students will understand how to leverage Azure message-based services in their solutions.