Product image media
Product image media

Microsoft Azure Administrator

18.800,00 kr

Beskrivelse


Dette videregående Azure kursus er især rettet mod ’Infrastructure as a service’ som cloud model. ’Infrastructure as a service’- cloud modellen karakteriseres i korte træk ved, at Microsoft stiller hardware til rådighed; resten skal man selv klare. Det er derfor den cloud model, hvor man som systemadministrator har størst kontrol, på trods af at man anvender Azure platformen. Det betyder, at du som systemadministrator i en sådan service-model bl.a. ansvarlig for at installere operativsystemer, binde servere sammen i netværk og administrere Active Directory. På kurset vil du derfor blive præsenteret for relevante begreber og termer indenfor ovenstående ansvarsområder. Samtidig vil der være god mulighed for at få dybdegående hands-on erfaring med opsætning af virtuelle servere og sammenkobling af serverne i netværk. Derudover vil man på kurset blive klogere på administration og styring af et Azure service abonnement. Man vil yderligere lære at implementere løsninger med datalagring, og man lærer at foretage back up samt deling af data i Azure. Da en organisation sjældent har kapacitet til at rykke alle sine løsninger i cloud med det samme, kommer man i systemadministratorrollen til at sidde som en slags mellemmand med on-premise løsninger på den ene side og Azure på den anden. Denne rolle skal man kunne påtage sig ved transitionen fra on-premise til Azure, og det forsøger kurset at gøre deltageren klar til. Azure muliggør dynamisk skalerbare og fleksible IT-løsninger. Men med implementeringen af Azure løsninger følger det, at man så at sige kun ’får hvad man betaler for’. På dette kursus får du derfor en forståelse af de overvejelser, man skal gøre sig ved brug af Azure Services, bl.a. med hensyn til økonomiske omkostninger samt opgave- og ansvarsfordeling.

Indhold

...%%%

...
Module 1: Azure Administration

 • In this module, you’ll learn about to tooling Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, Resource Manager, and Resource Manager Templates. The demonstrations in this module will ensure you are successful in the course labs.
 • Lessons
 • Resource Groups
 • Azure PowerShell and CLI
 • Resource Manager
 • ARM Templates Module 2: Virtual Machines
 • In this module, you’ll learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.
 • Lessons
 • Virtual Machine Planning
 • Creating Virtual Machines
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Extensions
 • Lab : Deploy and Manage Virtual Machines Module 3: Azure Storage
 • In this module, you’ll learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files, and storage security.
 • Lessons
 • Storage Accounts
 • Azure Blobs
 • Azure Files
 • Storage Security
 • Lab : Deploy and Manage Virtual Machines Module 4: Virtual Networking
 • In this module, you’ll learn about basic virtual networking concepts like virtual networks, IP addressing, Azure DNS, and network security groups.
 • Lessons
 • Virtual Networks
 • IP Addressing
 • Azure DNS
 • Network Security Groups
 • Lab : Implement and Manage Virtual Networking Module 5: Data Protection
 • In this module, you’ll learn about data replication strategies, backing up files and folders, and virtual machine backups.
 • Lessons
 • Data Replication
 • File and Folder Backups
 • Virtual Machine Backups
 • Lab : Azure Site Recovery Between Regions Module 6: Intersite Connectivity
 • In this module, you’ll learn about intersite connectivity features including VNet Peering, VNet-to-VNet connections, Site-to-Site Connections, and ExpressRoute.
 • Lessons
 • Service Endpoints and Network Routing
 • VNet-to-VNet Connections
 • ExpressRoute
 • Lab : VNet Peering and Service Chaining Module 7: Network Traffic Management
 • In this module, you’ll learn about network traffic strategies including service endpoints, network routing, Azure Load Balancer, and Azure Traffic Manager.
 • Lessons
 • Service Endpoints and Network Routing
 • Azure Load Balancer
 • Azure Traffic Manager
 • Lab : Load Balancer and Traffic Manager Module 8: Subscriptions and Accounts
 • In this module, you’ll learn about managing your subscriptions and accounts including role-based access control, users and groups, Azure policy, and billing.
 • Lessons
 • Subscriptions and Accounts
 • Role-based Access Control (RBAC)
 • Users and Groups
 • Azure Policy
 • Billing
 • Lab : Governance and Compliance Module 9: Azure Active Directory
 • In this module, you’ll learn about Azure Active Directory (AD) including Azure AD Connect and Azure AD Join.
 • Lessons
 • Azure Active Directory
 • Azure AD Connect
 • Azure AD Join
 • Lab : Implement Directory Synchronization Module 10: Securing Identities
 • In this module, you’ll learn how to secure identities including Multi-Factor Authentication, Azure AD Identity Protection, and Self-Service Password Reset.
 • Lessons
 • Multi-Factor Authentication
 • Azure AD Identity Protection
 • Self-Service Password Reset
 • Lab : Azure AD Identity Protection
 • Lab : Self-Service Password Reset Module 11: Sharing Data
 • In this module, you’ll learn how to effectively share data using Import and Export service, Data Box, Content Delivery Network, and File Sync.
 • Lessons
 • Import and Export Service
 • Data Box
 • Content Delivery Network
 • File Sync
 • Lab : File Sync Module 12: Monitoring
 • In this module, you’ll learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, log analytics, and Network Watcher.
 • Lessons
 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher
 • Lab : File Sync