Product image media
Product image media

Designing and Implementing an Azure AI Solution

14.100,00 kr

Beskrivelse


På kurset vil du blive introduceret til design, udvikling og test af Azure Cognitive Services. Yderligere vil du få en forståelse for Microsoft Bot teknologier samt, hvordan man kan anvende QnA Maker til at implementere en god Knowledge Base. Du vil lære at designe nye LUIS (Language Understanding Intelligens Service) Services. Dermed kan du udvikle Language Understanding funktionaliteter til at supportere en Language Processing løsning. Yderligere vil du få et overblik over Language Understanding i AI applikationer samt lære at integrere LUIS og Bot i en AI-baseret løsning. Endelig vil du blive klogere på integrationen af Cognitive Services med Bots og Agents. Det muliggør brug af avancerede analyseværktøjer, herunder Sentiment Analysis, Image Analysis og Object Detection. Løbende kommer du til at designe og udvikle en customer support chat Bot, hvor der er rig mulighed for at få hands-on erfaring med de mange Azure AI værktøjer og funktionaliteter.

Indhold


Module 1: Introducing Azure Cognitive Services

 • The student will learn about the available Cognitive Services on Microsoft Azure and their role in architecting AI solutions.
 • Lessons
 • Overview of Azure Cognitive Services
 • Creating a Cognitive Service on the Azure Portal
 • Access and Test a Cognitive Service Module 2: Creating Bots
 • The student will learn about the Microsoft Bot Framework and Bot Services.
 • Lessons
 • Introducing the Bot Service
 • Creating a Basic Chat Bot
 • Testing with the Bot Emulator Module 3: Enhancing Bots with QnA Maker
 • The student will learn about the QnA Maker and how to integrate Bots and QnA Maker to build up a useful knowledge base for user interactions.
 • Lessons
 • Introducing QnA Maker
 • Implement a Knowledge Base with QnA Maker
 • Integrate QnA with a Bot Module 4: Learn How to Create Language Understanding Functionality with LUIS
 • The student will learn about LUIS and how to create intents and utterances to support a natural language processing solution.
 • Lessons
 • Introducing Language Understanding
 • Create a new LUIS Service
 • Build Language Understanding with Intents and Utterances Module 5: Enhancing Your Bots with LUIS
 • The student will learn about integrating LUIS with a Bot to better understand the users’ intentions when interacting with the Bot.
 • Lessons
 • Overview of language understanding for AI applications
 • Integrate LUIS and Bot to create an AI-based solution Module 6: Integrate Cognitive Services with Bots and Agents
 • The student will learn about integrating Bots and Agents with Azure Cognitive Services for advanced features such as sentiment analysis, image and text analysis, and OCR and object detection.
 • Lessons
 • Understand Cognitive Services for Bot Interactions
 • Perform Sentiment Analysis for your Bot with Text Analytics
 • Detect Language in a Bot with the Language Cognitive Services
 • Integrate Computer Vision with Bots