Product image media
Product image media

CfL-Ability Focus Profiles

10.600,00 kr

Formålet med evne- og færdighedsprøverne


CfL-Ability Focus Profiles indeholder en række evne- og færdighedsprøver, som sikrer, at jeres kandidater har de fornødne evner/færdigheder til at håndtere udfordringerne i jobbet.


Evnetest har vist sig at være meget betydningsfulde i forhold til at kunne forudsige fremtidig jobsucces inden for stort set alle jobtyper. Herudover kan færdigheder inden for læsning, skrivning og/eller talbehandling være en forudsætning for at kunne løfte arbejdsopgaverne.


På certificeringskurset får du en forståelse for, hvordan testscorer beregnes, og et grundigt indblik i, hvordan den enkelte test er opbygget, samt hvordan og i hvilke sammenhænge testen anvendes. Du får intensiv træning i mindre grupper og lærer at strukturere og gennemføre tilbagemeldinger.


 

Hvordan får jeg adgang til evne- og færdighedsprøverne?


Det er en forudsætning for deltagelse i certificeringskurset, at du forinden har gennemført og bestået kurset Erhvervsrettet Testning hos CfL eller har modtaget tilsvarende undervisning et andet sted og har dokumentation herfor.


Selve certificeringskurset i CfL-Ability Focus Profiles er bygget op som blended learning og består af hjemmearbejde samt 1 fysisk kursusdag.


 

...%%%

...

Hvem kan anvende testene, og hvornår anvendes de?


Certificeringskurset og testene henvender sig til alle medarbejdere og HR-konsulenter, som arbejder professionelt med:

  • Rekruttering og assessment

 


 

%%%fL står for Center for Ledelse. Vi er et ledelseshus, og det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at udvikle ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

CfLs formål er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark, og det unikke ved CfL er, at vi er ejet medlemmerne. Alle virksomheder - private såvel som offentlige - kan blive medlem.

CfL er en non-profit organisation. Som medlem bliver din organisation en del af CfL-Community, der udgør kernen i CfL.