Product image media
Product image media

CfL-Personality Focus Profile – 12 Factor

18.600,00 kr

Formålet med 12 Factor


CfL-Personality Focus Profile – 12 Factor giver en nuanceret indsigt i jeres kandidaters motivation, drive, opgaveløsning, temperament og måde at samarbejde på. På den måde sikrer I et optimalt match til stillingen og vigtig viden om, hvilke personlighedstræk I eventuelt skal være opmærksomme på i forhold til den nyansatte kandidat.


Kurset certificerer dig i at anvende CfL-Personality Focus Profile – 12 Factor. På kurset lærer du baggrunden for testen, hvordan du læser testprofiler og holder tilbagemeldingssamtaler. Derudover bliver du præsenteret for, hvordan du bruger værktøjet i rekruttering.


 

Hvordan får jeg adgang til 12 Factor?


Det er en forudsætning for deltagelse i certificeringskurset, at du forinden har gennemført og bestået kurset Erhvervsrettet Testning hos CfL eller har modtaget tilsvarende undervisning et andet sted og har dokumentation herfor.


Selve certificeringskurset i CfL-Personality Focus Profile – 12 Factor er bygget op som blended learning og består af hjemmearbejde samt to moduler, som hver består af 1 fysisk kursusdag.


 

Hvem kan anvende 12 Factor, og hvornår anvendes testen?


Certificeringskurset ...%%%

... og testen henvender sig til alle HR-konsulenter, rekrutteringskonsulenter og personalemedarbejdere, som arbejder professionelt med:

  • Personvurdering i forbindelse med rekruttering generelt
  • Rekruttering og/eller onboarding af ledere
  • Rekruttering og/eller onboarding af akademikere
  • Rekruttering og/eller onboarding af specialister
  • Rekruttering og/eller onboarding af funktionærer
%%%fL står for Center for Ledelse. Vi er et ledelseshus, og det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at udvikle ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

CfLs formål er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark, og det unikke ved CfL er, at vi er ejet medlemmerne. Alle virksomheder - private såvel som offentlige - kan blive medlem.

CfL er en non-profit organisation. Som medlem bliver din organisation en del af CfL-Community, der udgør kernen i CfL.