Product image media
Product image media

Styrk din mentale robusthed

17.900,00 kr

Få redskaberne til at styrke din mentale robusthed og opnå øget trivsel og arbejdsglæde.


Styrk din mentale robusthed, når du lærer at holde fokus og forebygge stress. Kurset giver dig metoder til at forstå og bringe dine psykologiske styrker og ressourcer i spil, så du kan performe bedre og i højere grad håndtere arbejdspres. Deltag, hvis du vil styrke dine mentale muskler og blive bedre til at håndtere karriere- og arbejdsmæssige udfordringer.


Vi lever i en tid, hvor du i stigende grad bliver mødt med krav om høj fleksibilitet og effektivitet. Det kræver mental robusthed at holde fast i gnisten, at udvikle sig og undgå stress. Heldigvis er mental robusthed en psykologisk færdighed, du kan træne.


Forskning har vist, at denne form for træning kan øge din trivsel og arbejdsglæde. Mental robusthedstræning kan styrke din performanceevne, din målorientering og dit fokus. Derudover virker træningen stressforebyggende, og forbedrer din innovationsevne og giver dig større kreativitet i opgaveløsningen.


 


Kurset forløber over 3 kursusdageIndhold


Vi sætter fokus på udviklingen af dine personlige kompetencer ...%%%

... i dit arbejdsliv. Du skal derfor være villig til at bruge dig selv på kurset. Udgangspunktet er de fem ’robusthedsfaktorer’ og tilhørende værktøjer, der tilsammen øger din mentale robusthed.


 


De fem robusthedsfaktorer er:  

 • Tænkning og problemløsning – evnen til at perspektivere og træffe de rigtige beslutninger
 • Positive følelser – at fastholde positive følelser, så du undgår at stirre dig blind på én løsning
 • Relationer – at udøve positiv kommunikation og bruge dit netværk, når du kommer under pres
 • Selvregulering – at bevare ro og overblik i pressede situationer
 • Styrker – forståelse i forskellige sammenhænge.

 


Robusthedsfaktorerne er indbyrdes forbundne, og din mentale robusthed øges, når du er i stand til at bringe færdighederne i spil, når det ’brænder på’. Vi ved fra forskningen, at det øger din trivsel, glæde og dit engagement, hvis du har mulighed for at bruge fire eller flere af dine topstyrker i arbejdssammenhænge.


 

Målgruppe


Kurset er for dig, der vil øge din trivsel, din arbejdsglæde, dit fokus og forebygge stress - for dig der vil arbejde med din egen udvikling.


Derudover er kurset adgangsgivende til træneruddannelsen ’Mental Robusthedstræner’.


 

Dit udbytte


Kurset giver dig konkrete redskaber til at øge din mentale robusthed.


 


Efter kurset har du:

 • konkrete metoder til at analysere problemer og sætte dem ind i et større perspektiv
 • hold i dine følelser og kan holde fokus på det, du rent faktisk kan kontrollere
 • et klart billede af dine psykologiske styrker og hvordan du bringer dem i spil
 • lært om positiv kommunikation og hvordan du styrker dit netværk
 • redskaber til at passe på dig selv med stresshåndtering og meditation


Du har også fået:


 • En VIA PRO rapport med indgående beskrivelser af dine styrker
 • En personlig styrkebaseret-coaching
 • MRT Survey der måler din mentale robusthed før og efter træning
 • En personlig trænings-app til vedligeholdelse af træningen
%%%fL står for Center for Ledelse. Vi er et ledelseshus, og det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at udvikle ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

CfLs formål er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark, og det unikke ved CfL er, at vi er ejet medlemmerne. Alle virksomheder - private såvel som offentlige - kan blive medlem.

CfL er en non-profit organisation. Som medlem bliver din organisation en del af CfL-Community, der udgør kernen i CfL.