Product image media
Product image media

Grundlæggende projektledelse

11.900,00 kr


Projektledelse er et speciale indenfor lederskab, som handler om at kunne designe et forløb fra start til slut.


På kurset Grundlæggende projektledelse, lærer du at fastlægge klare forventninger og mål for projektet, vurdere risici, og styre efter den ønskede effekt og værdi for forretningen.


Gennem praktiske øvelser bliver du trænet i at strukturere og planlægge projekter, så projektet får en god start og du kommer godt i gang i rollen som ansvarlig projektleder.


 

Forløb


På kurset skifter vi mellem oplæg, gruppearbejde, individuel refleksion og dialog i plenum. Fokus er på praktisk anvendelse af metoder og tilgange i projekter. I løbet af kurset vil du få lejlighed til at reflektere over de konkrete udfordringer, som du møder i din hverdag og få inspiration til nye handlemuligheder med hjem.


 

Indhold


Du vil opnå indsigt i de særlige ledelsesmæssige karakteristika, der er ved projektarbejdsformen, og få nogle praktiske værktøjer og metoder, du kan bruge i forskellige typer af projekter.

 • Kendetegn ved projekter, deres ledelsesdimension og forskellige tilgang inden for projektledelse
 • Projektlederens roller og organisering af store og små projekter
 • Facilitering af målformulering og forventningsafstemning af ambition
 • Valg af involveringsniveau af interessenter og forankring af projektet i dets omgivelser opad, nedad og udad i organisationen
 • Udarbejdelse af en plan for projektets gennemførsel og proces
 • Risikovurdering og forventningsafstemning af beslutninger undervejs i projektet
...%%%

...
 

Målgruppe


Du vil møde deltagere på kurset, som er projektledere eller på spring til at blive projektleder og derfor savner viden og metoder til at opnå succes i rollen. Projektarbejdsformen anvendes i mange organisationer på projektlignende opgaver uden formelt at være drevet som et projekt. Du kan derfor have glæde af kurset som en ledelsesværktøjskasse til at tage ansvar for en række vigtige opgaver.


 

Dit udbytte

 • Du vil få viden om de mest væsentlige værktøjer inden for projektledelse, så du lettere kan skabe succes med dine projekter
 • Opnå indsigt i dine egne kompetencer og præferencer i forbindelse med projektarbejde.
 • Blive bedre til at træffe beslutninger og kommunikere målrettet til vigtige interessenter.

 

Virksomhedens udbytte

 • Din organisation vil spare tid og ressourcer, da du vil blive bedre til at lede projektet, sikre fremdrift og forventningsafstemme roller
 • Fremtidige projekter fremstår skarpt for alle involverede
 • Organisationen sikres fremdrift
%%%fL står for Center for Ledelse. Vi er et ledelseshus, og det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at udvikle ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

CfLs formål er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark, og det unikke ved CfL er, at vi er ejet medlemmerne. Alle virksomheder - private såvel som offentlige - kan blive medlem.

CfL er en non-profit organisation. Som medlem bliver din organisation en del af CfL-Community, der udgør kernen i CfL.