Product image media
Product image media

Risikominimering i agile og traditionelle it-projekter

0,00 kr


Opnå et styrket samspil mellem styregruppe og projektledelse


 


It-projekter står ofte overfor uforudsete hændelser. Interne og eksterne kommer med ændringsønsker. Påvirkningen og hvordan den skal håndteres kræver en fælles viden om, hvad der skal leveres, hvornår.


På dette endags kursus tager vi udgangspunkt i en case, og sammen arbejder vi os op ad læringskurven og opnår derved et fælles billede af projektets ”true scope”. Det giver os den gennemsigtighed og viden, vi ønsker og behøver, så styregruppen og ledelsen kan træffe kvalificerede beslutninger, når der opstår uforudsete hændelser.


 


Indhold

  • Et interaktivt kursus med høj grad af involvering
  • Øvelser, træning og løbende feedback fra underviser og andre kursister
  • Rammesætning for agile og traditionelle it-projekter
  • Redskaber til din egen projektværktøjskasse
  • Templates til dokumentation af leverancer og planer
  • Dialogbaseret projektnedbrydning og kravproces
  • Teknikker til højniveauplanlægning
  • Product backlog / leveranceoversigt
  • Diskussion af projekttrekanten og hvordan it-projektet kan håndtere uforudsete hændelser
  • Krav og plan til styregrupperapportering med fuld gennemsigtighed og ansvar