Product image media
Product image media

Konsekvensanalyse (DPIA)

0,00 kr

På kurset opsummerer vi de nye lovkrav og standarder, og klæder dig på til at kunne vurdere potentielle privacy-indvirkninger af fx en proces, et system eller en enhed, som behandler persondata. Herefter gennemgås det, hvordan de fundne risici kan håndteres som en del af det samlede arbejde med risikostyring.  

Kurset giver dig:

  • Overblik over konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse efter GDPR, artikel 35
  • Viden om ISO/IEC 29134 og relation til øvrige standarder
  • Værktøjer til vurdering af mulige konsekvenser for den registrerede
  • Vejledning i valg af foranstaltninger til håndtering af risici for den registrerede

Målgruppe

Ledere, medarbejdere, DPO’ere eller rådgivere med ansvar for at tilse eller udføre opgaver i forbindelse med konsekvensvurderinger eller behandlingssikkerhed efter GDPR.