Product image media
Product image media

Test Driven Development (TDD) i .NET

11.900,00 kr

Beskrivelse


Kurset henvender sig til personer der til dagligt arbejder med .NET udvikling og gerne vil opnå viden inden for unit testing og test driven development (TDD) samt beherske de metoder der skal til for at bruge disse teknikker i den virkelige verden.

Indhold


Dag 1: Introduktion

 • En TDD Demo
 • Gennemgang af demoen Et overblik over TDD og alternativerne
 • Traditionel testing og hvorfor TDD er en god ide
 • Hvad gør TDD anderledes?
 • Hvorfor red, green & refactor?
 • Der findes forskellige typer af test - her får du en gennemgang af flere af dem
 • Specifikation kontra implementering Basal Unit Testing
 • Byggeklodserne i et test framework
 • Unit Testing frameworks
 • System Under Test pattern
 • Arrange, Act, Assert pattern
 • Øvelse i at skrive basale unit test
 • Fixtures
 • Tests
 • Assertions
 • NUnit
 • XUnit
 • MSTest Bedre Unit Test Design og implementering
 • Udfasning af boilerplate med Setup metoderne
 • Gode og drålige veje at vælge og overvejelserne herom
 • Du lærer lige så meget af fejl som du gør af successer
 • Vi tester for at finde undtagelserne med MSTestExtensions
 • Tell, Don't Ask: Sådan undgår du 'state inspection'
 • Testmetodens granularitet
 • Disse anti-patterns vil du gerne undgå
 • Test af kata
 • Eksempler på andre testværktøjer Resharper kontra Visual Studio f.eks.
 • En øvelse i at skrive langt bedre unit tests Pro Unit Testing
 • TestMothers
 • Builders
 • AutoFixture
 • Datadrevne test
 • Smart Unit test (Pex)
 • En øvelse i at skrive totzalt PRO unit test Test af og i organisationen
 • Solution structure
 • Unit tests og integration test
 • Organization pr system under test
 • Organization pr specification Dag 2: Legacy kode
 • Nå, hvor starter vi?
 • Feasibility matrix
 • Er det det hele værd?
 • Vi går i gang
 • Integrationstest
 • Refactoring
 • Unit Testing Refactoring og hvad det går ud på
 • Hvad er refactoring i virkeligheden?
 • Refactor uden nåde
 • SOLID
 • Brugbare Refactoring Patterns
 • Lidt om Extract Interfacet
 • Extract og Override
 • Lambda Injection
 • Adapt Parameter
 • Static Setter
 • Instance Delegator
 • InternalsVisibleTo Dependencies inversion, Stubbing og DI
 • Derfor gør dependencies test sværere
 • Løsningen på Dependency Inversion
 • Refactoring til DI
 • Stubs kontra mocks
 • Stubbing Hands-On
 • En øvelse i Dependency injection og Stubbing Mck & Stub Object Frameworks
 • Hvorfor overhovedet overveje et mock/stub framework?
 • Her er nogle af valgmulighederne
 • Mockobjekter med Moq
 • En øvelse hvor vi benytter Moq Tid, User Interfaces, Databaser med meget mere…
 • Få styr på tiden
 • Præsentations-patterns for testbare User Interfaces
 • Kopiering med data access Referentially Transparency
 • Hvad er referential transparency?
 • …Og hvorfor er det så populært ved automatiserede test?
 • Behavioural test og BDD
 • En øvelse med referentially transparent forretnings-logik Test i dagligdagens udviklingsmiljø
 • Vedvarende integration
 • Test Coverage Analysis
 • Vedvarende test
 • Vedvarende review
 • Hyppige releases