Product image media
Product image media

Microsoft 365 Security Administration

18.800,00 kr

Beskrivelse


På kurset vil du få en forståelse for sikkerhed og administrationen indenfor brugere og grupper. Samtidig får du en indføring i Azure Identity Protection features samt conditional access. Derudover vil du blive i stand til at planlægge og implementere federated identities samt Azure AD Connect. Kurset fokuserer samtidig på sikkerheds-løsninger og -teknologier i Microsoft 365, herunder Secure Score, Exchange Online protection og Advanced Threat Protection. De bidrager til en et integreret og automatiseret sikkerhedssystem, som sikrer din organisations Microsoft 365 miljø. Dette kursus inddrager også Information Protection, et koncept som kan lokalisere og klassificere data, uanset datas placering. Du lærer om forskellige Information Protection teknologier, som styrker sikkerheden i dit Microsoft 365 miljø. Samtidig præsenteres du for message encryption, policies og data loss prevention. Endelig forklarer kurset om deployment af Microsoft Cloud App Security. På dette kursus lærer du også om arkivering, opbevaring og administration af data i Microsoft 365. Yderligere får du en forståelse for data governance, herunder data retention policies og tags, in-place records management for SharePoint samt e-mail retention. Endelig får du også kompetencer, der kan hjælpe din organisation til at overholde og fungere i henhold til GDPR (Global Data Protection Regulation). Kort sagt er dette er kurset for dig, som er administrator på Microsoft 365 og ønsker at blive klædt på til at håndtere sikkerheden i og omkring Microsoft 365. På kurset kommer vi ind på emner som authetication, PIM, RBAC, MFA, Microsoft Defender og sikker data-adgang.

Indhold

...%%%

...
Module 1: User and Group Management

 • This module explains how to manage user accounts and groups in Microsoft 365. It introduces you to the Zero Trust concept as well as authentication. The module sets the foundation for the remainder of the course.
 • Lessons
 • Identity and Access Management concepts
 • The Zero Trust model
 • Plan your identity and authentication solution
 • User accounts and roles
 • Password Management
 • Lab : Initialize your tenant - users and groups
 • Set up your Microsoft 365 tenant
 • Manage users and groups
 • Lab : Password management
 • Configure Self-service password reset (SSPR) for user accounts in Azure AD
 • Deploy Azure AD Smart Lockout Module 2: Identity Synchronization and Protection
 • This module explains concepts related to synchronizing identities for Microsoft 365. Specifically, it focuses on Azure AD Connect and managing directory synchronization to ensure the right people are connecting to your Microsoft 365 system.
 • Lessons
 • Plan directory synchronization
 • Configure and manage synchronized identities
 • Azure AD Identity Protection
 • Lab : Implement Identity Synchronization
 • Set up your organization for identity synchronization Module 3: Identity and Access Management
 • This module explains conditional access for Microsoft 365 and how it can be used to control access to resources in your organization. The module also explains Role Based Access Control (RBAC) and solutions for external access. We discuss identity governance as a concept and its components.
 • Lessons
 • Application Management
 • Identity Governance
 • Manage device access
 • Role Based Access Control (RBAC)
 • Solutions for external access
 • Privileged Identity Management
 • Lab : Use Conditional Access to enable MFA
 • MFA Authentication Pilot (require MFA for specific apps)
 • MFA Conditional Access (complete an MFA roll out)
 • Lab : Configure Privileged Identity Management
 • Manage Azure resources
 • Assign directory roles
 • Activate and deactivate PIM roles
 • Directory roles
 • PIM resource workflows
 • View audit history for Azure AD roles in PIM Module 4: Security in Microsoft 365
 • This module explains the various cyber-attack threats that exist. It then introduces you to the Microsoft solutions used to mitigate those threats. The module finishes with an explanation of Microsoft Secure Score and how it can be used to evaluate and report your organizations security posture.
 • Lessons
 • Threat vectors and data breaches
 • Security strategy and principles
 • Microsoft security solutions
 • Secure Score
 • Lab : Use Microsoft Secure Score
 • Improve your secure score in the Microsoft 365 Security Center Module 5: Threat Protection
 • This module explains the various threat protection technologies and services available for Microsoft 365. The module covers message protection through Exchange Online Protection, Microsoft Defender for Identity and Microsoft Defender for Endpoint.
 • Lessons
 • Exchange Online Protection (EOP)
 • Microsoft Defender for Office 365
 • Manage Safe Attachments
 • Manage Safe Links
 • Microsoft Defender for Identity
 • Microsoft Defender for Endpoint
 • Lab : Manage Microsoft 365 Security Services
 • Implement Microsoft Defender Policies Module 6: Threat Management
 • This module explains Microsoft Threat Management which provides you with the tools to evaluate and address cyber threats and formulate responses. You will learn how to use the Security dashboard and Azure Sentinel for Microsoft 365.
 • Lessons
 • Security dashboard
 • Threat investigation and response
 • Azure Sentinel
 • Advanced Threat Analytics
 • Lab : Using Attack Simulator
 • Conduct a simulated Spear phishing attack
 • Conduct simulated password attacks Module 7: Microsoft Cloud Application Security
 • This module focuses on cloud application security in Microsoft 365. The module will explain cloud discovery, app connectors, policies, and alerts. You will learn how these features work to secure you cloud applications.
 • Lessons
 • Deploy Cloud Application Security
 • Use cloud application security information Module 8: Mobility
 • This module focuses on securing mobile devices and applications. You will learn about Mobile Device Management and how it works with Microsoft Intune. You will also learn about how Intune and Azure AD can be used to secure mobile applications.
 • Lessons
 • Mobile Application Management (MAM)
 • Mobile Device Management (MDM)
 • Deploy mobile device services
 • Enroll devices to Mobile Device Management
 • Lab : Device Management
 • Enable Device Management
 • Configure Azure AD for Intune
 • Create compliance and conditional access policies Module 9: Information Protection and Governance
 • This module focuses on data loss prevention in Microsoft 365. You will learn about how to create policies, edit rules, and customize user notifications to protect your data.
 • Lessons
 • Information protection concepts
 • Governance and Records Management
 • Sensitivity labels
 • Archiving in Microsoft 365
 • Retention in Microsoft 365
 • Retention policies in the Microsoft 365 Compliance Center
 • Archiving and retention in Exchange
 • In-place records management in SharePoint
 • Lab : Archiving and Retention
 • Initialize compliance
 • Configure retention tags and policies Module 10: Rights Management and Encryption
 • This module explains information rights management in Exchange and SharePoint. The module also describes encryption technologies used to secure messages.
 • Lessons
 • Information Rights Management (IRM)
 • Secure Multipurpose Internet Mail Extension (S-MIME)
 • Office 365 Message Encryption
 • Lab : Configure Office 365 Message Encryption
 • Configure Office 365 Message Encryption
 • Validate Information Rights Management Module 11: Data Loss Prevention
 • This module focuses on data loss prevention in Microsoft 365. You will learn about how to create policies, edit rules, and customize user notifications to protect your data.
 • Lessons
 • Data loss prevention fundamentals
 • Create a DLP policy
 • Customize a DLP policy
 • Create a DLP policy to protect documents
 • Policy tips
 • Lab : Implement Data Loss Prevention policies
 • Manage DLP Policies
 • Test MRM and DLP Policies Module 12: Compliance Management
 • This module explains the Compliance center in Microsoft 365. It discusses the components of compliance score.
 • Lessons
 • Compliance center Module 13: Insider Risk Management
 • This module focuses on insider risk related functionality within Microsoft 365. It covers not only Insider Risk Management in the compliance center but also information barriers and privileged access management as well.
 • Lessons
 • Insider Risk
 • Privileged Access
 • Information barriers
 • Building ethical walls in Exchange Online
 • Lab : Privileged Access Management
 • Set up privileged access management and process a request Module 14: Discover and Respond
 • This module focuses on content search and investigations. The module covers how to use eDiscovery to conduct advanced investigations of Microsoft 365 data. It also covers audit logs and discusses GDPR data subject requests.
 • Lessons
 • Content Search
 • Audit Log Investigations
 • Advanced eDiscovery
 • Lab : Manage Search and Investigation
 • Investigate your Microsoft 365 Data
 • Conduct a Data Subject Request