Product image media
Product image media

Deploying and Managing Virtual Machines

6.800,00 kr

Beskrivelse


På dette kursus kan du lære hvordan man opretter og konfigurerer virtuelle maskiner, som er en del af et ”Infrastructure as a Service” (IaaS) setup. Du lærer at tilgå on-premises miljøer, bl.a. for at kunne flytte ressourcer til skyen. Du lærer også at oprette og implementere virtuelle maskiner i Azure, ved hjælp af Azure portalen, PowerShell og ARM-skabeloner. Kurset indeholder vejledning om udrulning og konfiguration af images og Linux virtuelle maskiner. Derudover lærer du at konfigurere netværk og storage i virtuelle maskiner. Vi ser også hvordan man kan øge tilgængeligheden af virtuelle maskiner i Azure ved hjælp af Availability Sets, som sikrer af virtuelle maskiner er fordelt på isoleret hardware, så man mindsker omfanget ved hardware- eller softwarefejl. Derudover lærer du hvordan man bruger udvidelser og Desired State Configuration (DSC) til automatisering af konfiguration efter udrulning. Endelig lærer du, hvordan man tager backup af virtuelle maskiner, og benytter Azures overvågningsfunktioner til at indsamle, se og analysere diagnosticerings- og logdata. After completing this course, students will be able to:

 • Explain virtual machine usage cases, storage options, pricing, operating systems, networking capabilities, and general planning considerations.
 • Create Windows virtual machines in the Azure Portal, with Azure PowerShell, or using ARM Templates.
 • ...%%%

  ...

 • Deploy custom server images and Linux virtual machines.
 • Configure virtual machine networking and storage options.
 • Implement virtual machine high availability, scalability, and custom scripts extensions.
 • Backup, restore, and monitor virtual machines. Dette kursus er en del af det samlede 5-dags kurset AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment, som forbereder dig til test og certificeringen ”Azure Administrator Associate”. Hvis du vælger kun at deltage pÃ¥ denne del af det samlede kursus, skal du være ekstra opmærksom pÃ¥ forudsætningerne.

Indhold


Module 1: Overview of Azure Machines

 • In this module, you’ll will be introduced to Azure virtual machines. What are virtual machines and what operating systems are supported? How can you determine if your existing virtual machines can be supported in Azure? What pricing and sizing options are available?
 • Lessons
 • Azure Virtual Machines Overview
 • Planning Considerations Module 2: Creating Virtual Machines
 • In this module, you will learn how to create and configure Windows virtual machines. You will practice in the Azure portal, in Azure PowerShell, and with ARM templates.
 • Lessons
 • Overview of the Virtual Machine Creation Overview
 • Creating Virtual Machines in the Azure Portal
 • Creating Virtual Machines (PowerShell)
 • Creating Virtual Machines using ARM Templates Module 3: Deploying Virtual Machine Images
 • In this module, you will learn how to create custom virtual machines in Azure. For example, deploying a server image that is in your on-premises datacenter. You will also learn how to create and connect to Linux virtual machines.
 • Lessons
 • Deploying Custom Images
 • Deploying Linux Virtual Machines Module 4: Configuring Virtual Machines
 • In this module, you will learn about the two main configuration areas for virtual machines: networking and storage. In the networking lesson, we will cover IP addressing, network interfaces, and network security groups. In the storage lesson, we will cover virtual machine disks, managed disks, attaching/detaching disks, and uploading disks.
 • Lessons
 • Overview of Virtual Machine Configuration
 • Virtual Machine Networking
 • Virtual Machine Storage Module 5: Configuring Availability and Extensibility
 • In this module, you will learn how to keep your virtual machines highly available with update and fault domains, and availability sets. You will also learn how to use scale sets to increase and decrease the number of the virtual machines as the workload changes. Lastly, virtual machines can be extended through custom scripts and Desired State Configuration.
 • Lessons
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Scalability
 • Applying Virtual Machine Extensions Module 6: Managing and Monitoring Virtual Machines
 • In this module, you will learn the very important tasks of backing up your virtual machines and monitoring their overall health. You will practice backing up and restoring virtual machines. You will learn about monitoring, diagnostics, and Azure Advisor.
 • Lessons
 • Backup and Restore
 • Monitoring Virtual Machines