Product image media
Product image media

Microsoft Azure DevOps Solutions

23.500,00 kr

Beskrivelse


På dette kursus lærer du om de forskellige aspekter, som indgår i DevOps. Du lærer om metoder og værktøjer, som sætter dig i stand til langt hurtigere, at kunne sætte ændringer i produktion, og på den måde langt hurtigere kan implementere nye forretningsbehov. Det gøres bl.a. ved at have en fælles kodebase for program-kode og infrastruktur, der muliggør kontinuerlig integration, kontinuerlig testning, kontinuerlig levering og løbende overvågning og feedback. Kurset benytter værktøjer, som er tilgængelige i Microsoft Azure DevOps. Disse værktøjer er med til at forbedre kommunikation og samarbejdsmuligheder mellem developers og operators under development- og deployment-processer. Kort sagt kan hele udviklings-og udrulningsprocessen strømlines og effektiviseres via DevOps løsninger. På kurset lærer du bl.a. om:

 • Versioncontrol with Git
 • Continuous integration with Azure DevOps pipeline
 • Build infrastructure
 • Container build strategy
 • Release management workflow
 • Deployment pattern
 • Dependency management
 • Manage security and compliance
 • Infrastructure as code
 • Provision Azure infrastructure using common automation tools
 • ...%%%

  ...

 • Deploy an application infrastructure using various Azure services and deployment methodologies.
 • Integrate 3rd party deployment tools with Azure, such as Chef and Puppet to incorporate compliance and security into the release pipeline.
 • Continuous feedback
 • DevOps strategy

Indhold


Module 1: Planning for DevOps

 • Lessons
 • Transformation Planning
 • Project Selection
 • Team Structures
 • Migrating to Azure DevOps
 • Lab : Agile Planning and Portfolio Management with Azure Boards Module 2: Getting started with Source Control
 • Lessons
 • What is Source Control
 • Benefits of Source Control
 • Types of Source Control Systems
 • Introduction to Azure Repos
 • Introduction to GitHub
 • Migrating from Team Foundation Version Control (TFVC) to Git in Azure Repos
 • Authenticating to Git in Azure Repos
 • Lab : Version Controlling with Git Module 3: Scaling Git for enterprise DevOps
 • Lessons
 • How to Structure your Git Repo
 • Git Branching Workflows
 • Collaborating with Pull Requests in Azure Repos
 • Why care about GitHooks
 • Fostering Inner Source
 • Lab : Code Review with Pull Requests Module 4: Consolidating Artifacts & Designing a Dependency Management Strategy
 • Lessons
 • Packaging Dependencies
 • Package Management
 • Migrating and Consolidating Artifacts
 • Lab : Updating Packages Module 5: Implementing Continuous Integration with Azure Pipelines
 • Lessons
 • The concept of pipelines in DevOps
 • Azure Pipelines
 • Evaluate use of Hosted vs Private Agents
 • Agent Pools
 • Pipelines and Concurrency
 • Azure DevOps and Open Source Projects (Public Projects)
 • Azure Pipelines YAML vs Visual Designer
 • Continuous Integration Overview
 • Implementing a Build Strategy
 • Integration with Azure Pipelines
 • Integrate External Source Control with Azure Pipelines
 • Set Up Private Agents
 • Analyze and Integrate Docker Multi-Stage Builds
 • Lab : Enabling Continuous Integration with Azure Pipelines
 • Lab : Integrating External Source Control with Azure Pipelines Module 6: Managing Application Config and Secrets
 • Lessons
 • Introduction to Security
 • Implement secure and compliant development process
 • Rethinking application config data
 • Manage secrets, tokens, and certificates
 • Implement tools for managing security and compliance in a pipeline
 • Lab : Integrating Azure Key Vault with Azure DevOps Module 7: Managing Code Quality and Security Policies
 • Lessons
 • Managing Code Quality
 • Managing Security Policies
 • Lab : Managing Technical Debt with Azure DevOps and SonarCloud Module 8: Implementing a Container Build Strategy
 • Lessons
 • Implementing a Container Build Strategy
 • Lab : Modernizing Existing ASP.NET Apps with Azure Module 9: Manage Artifact versioning, security & compliance
 • Lessons
 • Package security
 • Open source software
 • Integrating license and vulnerability scans
 • Implement a versioning strategy
 • Lab : Manage Open Source Security and License with WhiteSource Module 10: Design a Release Strategy
 • Lessons
 • Introduction to Continuous Delivery
 • Release strategy recommendations
 • Building a High-Quality Release pipeline
 • Choosing a deployment pattern
 • Choosing the right release management tool Module 11: Set up a Release Management Workflow
 • Lessons
 • Create a Release Pipeline
 • Provision and Configure Environments
 • Manage and Modularize Tasks and Templates
 • Integrate Secrets with the release pipeline
 • Configure Automated Integration and Functional Test Automation
 • Automate Inspection of Health
 • Lab : Configuring Pipelines as Code with YAML
 • Lab : Setting up secrets in the pipeline with Azure Key vault
 • Lab : Setting up and Running Functional Tests
 • Lab : Using Azure Monitor as release gate
 • Lab : Creating a release Dashboard Module 12: Implement an appropriate deployment pattern
 • Lessons
 • Introduction to Deployment Patterns
 • Implement Blue Green Deployment
 • Feature Toggles
 • Canary Releases
 • Dark Launching
 • AB Testing
 • Progressive Exposure Deployment
 • Lab : Feature Flag Management with LaunchDarkly and Azure DevOps Module 13: Implement process for routing system feedback to development teams
 • Lessons
 • Implement Tools to Track System Usage, Feature Usage, and Flow
 • Implement Routing for Mobile Application Crash Report Data
 • Develop Monitoring and Status Dashboards
 • Integrate and Configure Ticketing Systems
 • Lab : Monitoring Application Performance Module 14: Infrastructure and Configuration Azure Tools
 • Lessons
 • Infrastructure as Code and Configuration Management
 • Create Azure Resources using ARM Templates
 • Create Azure Resources using Azure CLI
 • Create Azure Resources by using Azure PowerShell
 • Desired State Configuration (DSC)
 • Azure Automation with DevOps
 • Additional Automation Tools
 • Lab : Azure Deployments using Resource Manager Templates Module 15: Azure Deployment Models and Services
 • Lessons
 • Deployment Modules and Options
 • Azure Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Services
 • Azure Platform-as-a-Service (PaaS) services
 • Serverless and HPC Computer Services
 • Azure Service Fabric
 • Lab : Deploying a Dockerized Java app to Azure Web App for Containers Module 16: Create and Manage Kubernetes Service Infrastructure
 • Lessons
 • Azure Kubernetes Service
 • Lab : Deploying a multi-container application to Azure Kubernetes Service Module 17: Third Party Infrastructure as Code Tools available with Azure
 • Lessons
 • Chef
 • Puppet
 • Ansible
 • Terraform
 • Lab : Infrastructure as Code
 • Lab : Automating Your Infrastructure Deployments in the Cloud with Terraform and Azure Pipelines Module 18: Implement Compliance and Security in your Infrastructure
 • Lessons
 • Security and Compliance Principles with DevOps
 • Azure security Center
 • Lab : Implement Security and Compliance in an Azure DevOps Pipeline Module 19: Recommend and design system feedback mechanisms
 • Lessons
 • The inner loop
 • Continuous Experimentation mindset
 • Design practices to measure end-user satisfaction
 • Design processes to capture and analyze user feedback
 • Design process to automate application analytics
 • Lab : Integration between Azure DevOps and Teams Module 20: Optimize feedback mechanisms
 • Lessons
 • Site Reliability Engineering
 • Analyze telemetry to establish a baseline
 • Perform ongoing tuning to reduce meaningless or non-actionable alerts
 • Analyze alerts to establish a baseline
 • Blameless Retrospectives and a Just Culture