Product image media
Product image media

Coaching som ledelsesværktøj - autentisk dialog

0,00 kr

Kursus eller foredrag med coachingpsykolog Reinhard Stelter


Coaching som samtaledisciplin er udtryk for et nyt paradigme i ledelse: Lederen skal ikke kun lede og fordele arbejdet, men også inspirere sine medarbejdere til at finde og udnytte nye muligheder. I denne workshop ser vi på dig som leder: Hvordan skaber du det personlige rum sammen med din medarbejder, og hvordan sørger du for, at indsigt og inspiration opstår i begge parter? Workshoppen tager udgangspunkt i 3. generations coaching, som er den nyeste, forskningsbaserede tilgang. Det nye er, at coachen selv tager aktivt del i dialogen, så de to parter får mulighed for at finde nye svar i en ligeværdig samtale.


 

Underviser: forsker og psykolog Reinhard Stelter


Reinhard Stelter er en af Danmarks mest seriøse og efterspurgte undervisere i coaching. Han står bag begrebet 3. generations coaching, som er udgangspunktet for dette kursus. Han er forfatter til en række bestsellere om coaching, dialog og ledelse. Hans seneste bog,  Kunsten at dvæle i dialogen , indgår som kursusmateriale på workshoppen.


Reinhard Stelter har undervist tusinder af ledere i coaching, og han står for uddannelsen i filosofisk coaching og ledelse ...%%%

... på Copenhagen Summer University. Han er professor og ph.d. i psykologi, og coaching er hans forskningsområde.


 

Undervisningsform


Denne workshop om coaching er principielt designet til at være mindst 1 dags undervisning med muligheder for faglig udveksling. I kan dog også vælge en kortere form, fx en halv dag eller et foredrag. Inden workshoppen holder vi et møde med jer, hvor vi afklarer formål, ønsker og rammer.


 

Målgruppe


Kurset Coaching og dialog i ledelse retter sig mod ledere i virksomheder, hvor man ønsker at udvikle selve lederskabet. Gottlebens lederkurser holdes typisk for grupper på mellem 10 og 30 ledere. Deltagerne skal være parate til at arbejde med deres ledelse og kommunikation. Oplevelsen af kurset vil være personlig, og der er takket være underviserens kompetence en filosofisk kant, som sætter éns karriere, værdier og holdninger i perspektiv.


 

Udbytte for deltagerne


I lærer at styrke jeres dialogkompetence, og hvis I allerede har gennemført coachduddannelser, får jeres coaching en ny dimension. Dette er 3. generations coaching, så du får nye input og værktøjer til den autentiske dialog med din medarbejder. En dialog, hvor du også selv har noget på spil, og hvor din egen person spiller en anden rolle, end man normalt ser i coachingrelationer. Du får dermed mulighed for at arbejde med din ledelse på en ny måde, og du får inspiration til at arbejde med dine dialoger og træde stærkere i karakter som leder. Kursets formål er at inspirere dig og sætte gang i ny personlig og ledelsesfaglige udvikling.


 

Udbytte for virksomheden


Vi overlader til andre at dømme om, hvilke resultater en leder kan opnå ved at være veluddannet som dialogpartner. Vores holdning til det er, at moderne ledelse kræver nærvær og substans, og at netop vores form for coachtræning kan bidrage hertil. Vi er bekymrede for den amatørisme, der præger markedet for "uddannelser" i coaching. Med dette kursus håber vi at bidrage med den rette faglighed, og udbyttet skal måles i arbejdsglæde, kreativitet og høj performance i jeres teams.


 

Indhold og form på workshoppen Coaching og dialog i ledelse


På workshops og kurser vil formen veksle mellem teori og praksis. Reinhard Stelter holder korte, fokuserede forelæsninger som oplæg til diskussioner, øvelser og fordybelse. Især på kurser af mindst en dags varighed vil der være mulighed for at komme igennem de fleste af disse emner:


 

  • Sociale og ledelsesmæssige forandringer som grundlag for en ny forståelse af coaching
  • Teorifundament for coaching og professionsfaglige dialoger
  • Meningskabelse og værdirefleksion som gundlag i coachingsamtaler og ledelse
  • Relation mellem dialogpartner – centrale pejlemærker
  • Dialogpraksisser – forskellige eksempler
%%%Om Gottleben.
Vi underviser i forhandlingsteknik, retorik og samtaleteknik
Vi hjælper ledere og medarbejdere med at få succes i forhandlinger, møder og dialoger. Vores speciale er samtaleteknik, og vi arbejder forskningsbaseret, tværfagligt og kreativt med værktøjer fra retorik og psykologi. Vores metoder har for længst bevist deres effektivitet, og over 10.000 personer har gennemført vores kurser i og uden for Danmark.

Vi tilbyder kompetenceudvikling i:

Forhandlingsteknik
Retorik
Samtaleteknik
Forhandlingsteknik åbent kursusEksempler på temaer vi arbejder med: assertiv kommunikation, samarbejdets værktøjer, feedback, forhandlingspsykologi, intern kommunikation, klagehåndtering, konflikthåndtering, kunde- og leverandørdialog, debitorforhandling, lederens samtaler, motiverende samtaler, lønforhandling, overbevisende samtaleteknik, skriftlig dialog.

Hvem er vi?
Vi er et lille team af erfarne specialister i retorik, psykologi og forhandling. Virksomhedens grundlægger er Kaare Thomsen.