Product image media
Product image media

Teamkompasset®

7.200,00 kr

Formålet med Teamkompasset®

Teamkompasset® giver dig viden om teamroller, og hvordan de danner afsæt for udvikling af et team. Værktøjet er en let anvendelig dynamisk metode, der synliggør, hvordan de enkelte medlemmer af et team supplerer hinanden, og som sætter fokus på teammedlemmernes præferencer til at varetage specifikke roller i teamet.

 

Metoden tager udgangspunkt i Jungs typologi og bygger oven på Jungiansk Typeindeks (JTI).

 

Hvordan får jeg adgang til Teamkompasset®?


Det er en forudsætning for deltagelse i certificeringskurset, at du forinden har gennemført og bestået kurset Jungiansk Typeindeks eller er certificeret i andre tilsvarende jungianske værktøjer, og at du har grundlæggende teoretisk og praktisk erfaring med grupper/team – enten som deltager eller udvikler af disse.


 


Selve certificeringskurset i Teamkompasset® består af 1 fysisk kursusdag.


 

Hvem kan anvende Teamkompasset®, og hvornår anvendes værktøjet?


Certificeringskurset og værktøjet henvender sig til alle HR-konsulenter og personalemedarbejdere, som arbejder professionelt med:

  • Teamudvikling
  • Lederudvikling
%%%fL står for Center for Ledelse. Vi er et ledelseshus, og det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at udvikle ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

CfLs formål er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark, og det unikke ved CfL er, at vi er ejet medlemmerne. Alle virksomheder - private såvel som offentlige - kan blive medlem.

CfL er en non-profit organisation. Som medlem bliver din organisation en del af CfL-Community, der udgør kernen i CfL.