Product image media
Product image media

Kursus on Demand: Apollo 13 – an ITSM case experience™

0,00 kr


Lær at omsætte procesteori til praksis og øge teamwork på tværs af afdelinger 


Gode processer er supervigtige – det ved vi alle. Men på trods af de massive investeringer i kurser og certificeringer kæmper vi stadig med at omsætte procesteori til praksis og oversætte ITSM-viden til konkrete resultater.


Hvorfor er det sådan?


Traditionel uddannelse er fokuseret på teori og certifikater. Men vi glemmer at lære deltagerne, hvordan man anvender teorien i praksis i det daglige arbejde. Selv med et værdifuldt (og dyrt) certifikat, mangler kurserne relation til virkeligheden, og i alt for mange tilfælde går medarbejderne hjem og ”gør som de plejer”, når uddannelsen er overstået.

Erfaringer fra den virkelige verden siger, at:


 • vi glemmer kunden og forretningen, og fokuserer for meget på IT
 • vi ser ITSM forbedringer som projekter, i stedet for at forankre CSI i kulturen
 • vi har for lidt fokus på at vores processer skal passe forretningens behov – og vi er ikke dygtige nok til at måle og vise værdien af vores eget arbejde.
 • “Apollo 13 simulation gav mit team et klart billede af, hvordan man kan tilpasse it-services til forretningen. Det var supersjovt, vi reddede besætningen, og vi tog mindst 5 helt konkrete forbedringsinitiativer med tilbage til kontoret!”

  Udbytte
...%%%

...
Apollo 13 har hjulpet virksomheder til at forbedre dine processer og øge værdien af IT-services gennem:

 • Bedre samarbejde og teamwork
 • Forbedret kommunikation og engagement
 • Omsætte ITSM-teori til praktik
 • Forstå værdien af effektive og dynamiske processer
 • Lære essensen af ITIL i driftsorganisationer
 • Continual Service Improvement i praksis
 • Fokus på kunden og forretningens målsætninger

Apollo 13 faciliteres af Johnny Jensen, der blev certificeret i 2007, og efterfølgende har gennemført utallige simulationer i IT-organisationer landet over. Du er sikret ikke blot en god oplevelse, men også, at du får læring med hjem, der kan anvendes til at drive jeres egne forbedringsinitiativer i IT-organisationen.


Om Apollo 13
Du er NASA Mission Control Center. Din opgave er at støtte de tre astronauters rejse til månen og tilbage igen.

For at sikre missionens succes skal du designe dine services samt implementere, drifte og forbedre dem løbende. Du bliver udfordret med incidents, problem, changes samt forretningens stigende krav til IT-organisationen. Du skal anvende ITSM best practice for at lykkes. Du guider besætningen gennem affyring og rejsen til månen tur/retur – samt en sikker landing i Stillehavet. Samtidig med alt det operationelle, skal du realisere de strategiske mål for missionen.

Læringsmål besluttes ud fra din organisations konkrete situation, jeres målsætninger, hvor I er på jeres ITSM rejse og de problemer og udfordringer, I gerne vil have løst.


Forudsætninger: Grundlæggende forståelse for arbejdet i en IT-afdeling


 


Dette kursus udbydes kun som Kursus on Demand - det vil sige et lukket firma kursus, der tager udgangspunkt i Jeres organisations ønsker, når i har behovet.