Product image media
Product image media

Notat- og referatteknik - notatteknik - referatteknik

0,00 kr

Kursus i at tage dækkende notater og skrive gode referater


 


På dette kursus lærer du at bruge alle mødereferentens mest effektive værktøjer. Du bliver i stand til at tage dækkende og relevante notater, selv når diskussionen på et møde går hurtigt og i flere retninger. Du bliver også trænet i at omsætte dine notater til professionelle og læseværdige referater. 

Målgruppe for kurset Notat- og referatteknik


Kurset henvender sig til alle referenter uanset uddannelse og baggrund. Nogle referenter deltager selv i de møder, de refererer, andre ikke. Nogle er endog både mødeledere og referenter. Vi kører dig igennem et nøje planlagt program, hvor du træner færdighederne i et build up-system. Vi sørger for, at du udbygger dit repertoire af metoder, uanset hvilket niveau du har fra start.


 

Udbytte for deltageren


Udbyttet af kurset Notat- og referatteknik er dobbelt: Dels bliver dine referater bedre, dels bruger du mindre tid og færre kræfter på dem. Du får en sikkerhed, der gør dig afslappet som referent, og det vil forhøje din arbejdsglæde. Du vil aldrig mere opleve den ubehagelige følelse af, at du ...%%%

... ikke kan lytte og notere samtidigt. Tværtimod: Du vil opleve, at du svæver over vandene og ved præcis, hvad du skal notere, og hvornår. Dine notater vil være så forståelige, at du ikke behøver skrive referatet straks efter mødet. Du kan i princippet skrive det flere måneder senere. Og dit referat vil være præcist og dækkende og fremstå professionelt med hverken for lidt eller for meget tekst.

 

Udbytte for virksomheden


En dygtig referent er et aktiv for enhver afdeling eller virksomhed. En masse vigtigt arbejde foregår på møder, og referenten er garant for, at det bliver ordentligt og præsentabelt dokumenteret. Gode referater forhøjer værdien af møderne og sparer tid og kræfter i det lange løb, når informationerne er tilgængelige i en passende form. Og med et reduceret tidsforbrug på referatskrivningen, frigøres tid til andre opgaver.


 

Indhold på kurset Notat- og referatteknik


Kurset veksler mellem korte teorioplæg - og masser af meget varierede øvelser, så du virkelig får trænet alle aspekter af dit håndværk som referent.


 

  • Test: Hvordan tager du notater?
  • Øvelser i at koge budskaber ned til ultrakorte sætninger
  • Brug af symboler og forkortelser
  • Håndskrevne notater og pc-notater - hvad er bedst, og hvornår?
  • Zigzag-metoden og hvorfor den er overlegen i forhold til de fleste andre notatsystemer
  • Modelnotater: mindmap, diskussionsmodellen og mødemodellen
  • Hvordan du tager referat af fragmenterede og ustrukturerede diskussioner
  • Refererattyper - korte og lange - hvornår bruger du hvad?
  • Sproget i referatet - sådan rammer du den korrekte, formelle tone
  • Opstilling af gode referater med alle formalia
%%%Om Gottleben.
Vi underviser i forhandlingsteknik, retorik og samtaleteknik
Vi hjælper ledere og medarbejdere med at få succes i forhandlinger, møder og dialoger. Vores speciale er samtaleteknik, og vi arbejder forskningsbaseret, tværfagligt og kreativt med værktøjer fra retorik og psykologi. Vores metoder har for længst bevist deres effektivitet, og over 10.000 personer har gennemført vores kurser i og uden for Danmark.

Vi tilbyder kompetenceudvikling i:

Forhandlingsteknik
Retorik
Samtaleteknik
Forhandlingsteknik åbent kursusEksempler på temaer vi arbejder med: assertiv kommunikation, samarbejdets værktøjer, feedback, forhandlingspsykologi, intern kommunikation, klagehåndtering, konflikthåndtering, kunde- og leverandørdialog, debitorforhandling, lederens samtaler, motiverende samtaler, lønforhandling, overbevisende samtaleteknik, skriftlig dialog.

Hvem er vi?
Vi er et lille team af erfarne specialister i retorik, psykologi og forhandling. Virksomhedens grundlægger er Kaare Thomsen.