Product image media
Product image media

Assertiv kommunikation - assertionstræning

3.900,00 kr

Værktøjer til den konstruktive dialog - lær at undgå konflikter


 


Dette kursus giver dig en række fantastisk gode værktøjer til din personlige kommunikation. Oplever du indimellem, at det er svært at være tydelig, når du skal sige fra eller når du er uenig? Eller du får tværtimod at vide, at du er for hård eller direkte? Assertiv kommunikation handler om at finde den gode ligevægt, hvor du får sagt din mening og meldt ud på en rimelig og ordentlig måde - men også hører og forstår, hvad andre har at sige til dig. Resultatet vil kunne mærkes positivt både på dine relationer og dine resultater.


 

Underviseren på kurset Assertiv kommunikation

Kaare Thomsen er en af Danmarks mest erfarne formidlere af værktøjer til den konstruktive dialog. Han er cand.mag. i sprog, psykologi og retorik samt uddannet kognitiv adfærdsterapeut og konfliktmægler. Han arbejder for bl.a. DSB, FOA, Foreningen af Speciallæger, MAN Diesel, Nomeco og Statens Seruminstitut.


 

Målgruppe for kurset Assertiv kommunikation


Kurset Assertiv kommunikation er for ledere og medarbejdere på alle arbejdspladser, hvor ...%%%

... kommunikation spiller en vigtig rolle. Kursets værktøjer er universelle og kan bruges til såvel ekstern som intern kommunikation, og såvel ansigt til ansigt som i telefon. Vores åbne kursus på 2 dage henvender sig til alle, der har brug for at fordybe sig i egne mønstre og strategier for kommunikation. Når vi holder kurset på bestilling, vil det være skræddersyet efter målgruppens opgaver og behov.


 

Dit udbytte af kurset Assertiv kommunikation


Du lærer nogle konkrete redskaber, der styrker din kommunikation og giver dig større sikkerhed og gennemslagskraft over for kunder, samarbejdspartnere, kolleger, medarbejdere eller chefer. Det giver succesoplevelser og frigør en masse energi, og du vil opleve en positiv effekt på dine relationer.


 

Udbytte for virksomheden


Den velkommunikerende medarbejder eller leder er et kæmpe aktiv. Interne og eksterne relationer styrkes til gavn for både resultater og arbejdsglæde.


 

Indhold


 


Emnerne herunder indgår i Gottlebens åbne kurser. Holder vi kurset på bestilling hos jer, vælger vi sammen, hvilke emner der giver mest værdi - og sammensætter gerne et program, hvor jeres egne cases indgår. Vi veksler dagen igennem mellem oplæg og øvelser .


Se på din måde at kommunikere på. Hvordan oplever du selv din kommunikation - og hvordan ser andre dig? Hvordan kommunikerer du under pres? Og ikke mindst: Hvilken forandring kunne du ønske dig? Med nogle indledende øvelser får du styr på dine stærke og svage sider som kommunikator.


 


Tanker og følelser. Vi reagerer ikke "bare". Der ligger tanker og følelser bag - og nogle af dem deler vi helst ikke med vores omverden. Nogle gange opdager vi heller ikke selv vores mønstre, men på kurset arbejder du med at lære dig selv lidt bedre at kende - til gavn for din dialog med andre.


 


Typer og personligheder. Mennesker er ikke ens, og det er en god idé at sætte ord på, hvordan den enes karaktertræk adskiller sig fra den andens. Heri ligger ofte en god og forståelig forklaring på, hvorfor to mennesker kommunikerer med hinanden, som de nu gør. Lær at bruge denne psykologiske forståelse til at blive endnu bedre til at møde andre, dér hvor de er.


 


Anmodningens kunst. Den nemmeste måde at opnå noget hos andre på er at bede om det. Det lyder så simpelt. Men faktisk ligger der en masse faldgruber og gemmer sig her. Omvendt er der også de helt store muligheder for forbedring af dine resultater. Lær at bede om det, du har brug for, på en rimelig og konstruktiv måde. Tydeligt og effektivt, og uden at risikere at sætte en dårlig diskussion i gang.


 


At sige fra eller overbringe dårligt nyt. Rigtig mange har deres svage punkt hér. Det kan være svært at overbringe dårligt nyt - eller et direkte nej til en anmodning - uden at man føler sig dårligt tilpas. På kurset arbejder vi med nye og bedre strategier, der hjælper dig helskindet igennem de svære situationer. Du bliver mere tydelig, og du får lettere ved at være i de vanskelige situationer.


 


Håndtér uenighed. Det er når man for alvor bliver uenig, at kommunikationen og endog relationen kan komme under pres. På kurset arbejder vi med, hvordan din håndtering af vanskelige eller meget uenige modparter kan blive såvel mere nænsom (på relationssiden) som standhaftig (på indholdssiden).


 


Konflikthåndtering. Kommer følelserne for alvor i kog i samtalen, er der meget, du kan gøre for at nedtrappe konflikten. Vi arbejder med nogle af de stærkeste og bedste strategier, du kan bruge. Ofte vil du kunne vende stemningen relativt hurtigt, så samtalen kan fortsætte uden afbrydelse, og med positivt resultat.


 


Aktiv lytning. At lytte ordentligt og fordomsfrit til andre er langt sværere, end de fleste vil indrømme. Der sker noget inden i os, når vi hører om et problem: Vi ønsker at løse det på stedet. I stedet for at lytte tænker vi på løsninger, og i stedet for at spørge fordomsfrit til indholdet, stiller vi spørgsmål, der indeholder løsninger. Derfor glæder vi os til at vise dig Gottlebens træningskoncept for aktiv lytning, undersøgende spørgeteknik og konflikthåndterende opsummering.


 


Feedback. Et af de mest misforståede og forsømte områder inden for kommunikation er kunsten at give god feedback. Unødvendig og ukonstruk ros og kritik bliver alt for nemt resultatet, og både giver og modtager risikerer at stå tilbage uden et kontruktivt resultat - i værste fald med skrammer i relationen. Derfor bliver du på kurset trænet i at give og modtage feedback professionelt og konstruktivt efter Gottlebens succesrige koncept.

%%%Om Gottleben.
Vi underviser i forhandlingsteknik, retorik og samtaleteknik
Vi hjælper ledere og medarbejdere med at få succes i forhandlinger, møder og dialoger. Vores speciale er samtaleteknik, og vi arbejder forskningsbaseret, tværfagligt og kreativt med værktøjer fra retorik og psykologi. Vores metoder har for længst bevist deres effektivitet, og over 10.000 personer har gennemført vores kurser i og uden for Danmark.

Vi tilbyder kompetenceudvikling i:

Forhandlingsteknik
Retorik
Samtaleteknik
Forhandlingsteknik åbent kursusEksempler på temaer vi arbejder med: assertiv kommunikation, samarbejdets værktøjer, feedback, forhandlingspsykologi, intern kommunikation, klagehåndtering, konflikthåndtering, kunde- og leverandørdialog, debitorforhandling, lederens samtaler, motiverende samtaler, lønforhandling, overbevisende samtaleteknik, skriftlig dialog.

Hvem er vi?
Vi er et lille team af erfarne specialister i retorik, psykologi og forhandling. Virksomhedens grundlægger er Kaare Thomsen.