Product image media
Product image media

Samtaleteknik og spørgeteknik

0,00 kr

Værktøjer til den professionelle samtale


Samtaleteknik og spørgeteknik i professionelle miljøer kræver indsigt, værktøjer og træning. Vi arbejder gerne med hold, hvor man allerede har et højt niveau, fx på rådgivende, pædagogiske eller terapeutiske arbejdspladser. Udgangspunktet vil således normalt være, at I allerede er gode til den vanskelige samtale, men ønsker yderligere faglighed og nye redskaber til at nå endnu længere med jeres samtaler.


Gottleben er specialiseret i professionel samtaleteknik og den værdiskabende dialog, og vi arbejder tværfagligt med psykologi og retorik. Nogle af de værktøjer, du lærer på kurset, er udviklet eller  forfinet hos os, og de vil formodentlig derfor ikke kunne læres andre steder.


Underviser: Kaare Thomsen, Jens Hyldahl eller Reinhard Stelter.


 

Udbytte af et kursus i samtaleteknik og spørgeteknik


Alt efter hvad I arbejder med, kan kurset, workshoppen eller foredraget have forskellige vinkler og drejninger. Nogle hold ønsker redskaber til at præstere en mere overbevisende og motiverende rådgivning, andre ønsker færdigheder i at tackle modstand mere effektivt, atter andre ønsker at arbejde med deres empati og nærvær i samtalen. Uanset hvilket formål vi lægger til grund, vil kurset give anledning til refleksion - ...%%%

... og samtidig kan vi garantere, at I også bliver trænet i nyt stof, uanset hvor meget I allerede kan. Udbyttet skal helst være både nye færdigheder og masser af ny inspiration. 


 

Målgruppe for dette kursus i samtaleteknik


Kurset er et generelt basiskursus i mundtlig kommunikation og dialog og kan bruges af ledere og medarbejdere i alle slags virksomheder og organisationer. Vi har også pædagoger, lærere, sundhedsfag, psykologer, rådgivere og sagsbehandlere i tankerne. Inden kurset tager vi et møde med jer, hvor såvel målgruppen som formålet defineres præcist.


 

Form og indhold


Kurset vil være designet til jeres medarbejdergruppe. Undervisningen er som regel fordelt på 50% teori og 50% øvelser, hvilket efter vores erfaringer giver den mest effektive læring. Indholdet kan være sammensæt af disse emner:


 

  • Forberedelse af vigtige samtaler
  • Framinig og indledning af samtalen, både en uforberedte og den forberedte
  • Samtalens forløb og faser
  • Den samlede værktøjskasse af lytteteknikker, herunder opsummeringsteknikker
  • Spørgeteknikker med åbne og lukkede spørgsmål, undersøgende spørgeteknik, omstrukturerende spørgsmål m.m.
  • At give feedback og modtage feedback
  • Tempo, ordvalg og tone, herunder facework, anmodninger og indirekte ligeværdighedsytringer
  • Håndtering af negative reaktioner
  • Afslutning af samtalen
  • Efterbehandling af samtalen og evt. referatet
%%%Om Gottleben.
Vi underviser i forhandlingsteknik, retorik og samtaleteknik
Vi hjælper ledere og medarbejdere med at få succes i forhandlinger, møder og dialoger. Vores speciale er samtaleteknik, og vi arbejder forskningsbaseret, tværfagligt og kreativt med værktøjer fra retorik og psykologi. Vores metoder har for længst bevist deres effektivitet, og over 10.000 personer har gennemført vores kurser i og uden for Danmark.

Vi tilbyder kompetenceudvikling i:

Forhandlingsteknik
Retorik
Samtaleteknik
Forhandlingsteknik åbent kursusEksempler på temaer vi arbejder med: assertiv kommunikation, samarbejdets værktøjer, feedback, forhandlingspsykologi, intern kommunikation, klagehåndtering, konflikthåndtering, kunde- og leverandørdialog, debitorforhandling, lederens samtaler, motiverende samtaler, lønforhandling, overbevisende samtaleteknik, skriftlig dialog.

Hvem er vi?
Vi er et lille team af erfarne specialister i retorik, psykologi og forhandling. Virksomhedens grundlægger er Kaare Thomsen.