Product image media
Product image media

Feedback - lær at give og modtage feedback

0,00 kr

Få kompetencer, der fremmer en konstruktiv feedbackkultur - kursus, workshop eller foredrag


Feedback vigtig for både ledelse og samarbejde, og en god feedbackkultur stiller krav om de rigtige kompetencer. Her er et feedbackkursus, som også kan være en kortere workshop eller et inspirerende foredrag. Kurset vil give jeres ledere og medarbejdere værktøjer til at give og modtage feedback konstruktivt og effektivt til gavn for såvel produktivitet som det gode arbejdsklima.


Gottleben er specialiseret i værdiskabende dialog og konflikthåndtering, og vi har 15 års erfaring i at formidle værktøjer til assertiv kommunikation.


Underviser: Kaare Thomsen.


 

Udbytte af et kursus i feedback


Udbyttet er en fælles platform, som I selv kan arbejde videre med. I får en række teoretiske oplæg om de psykologiske og retoriske teknikker, der er forudsætningen for velfungerende feedback. Kurset vil desuden give jer hands-on-træning med fiktive eksempler, hvor I virkelig mærker forskellen mellem de gode og de mindre gode måder at give feedback på. For den enkelte deltager vil kurset give deciderede værktøjer, og for virksomheden vil kurset betyde en styrkelse af arbejdskultur og intern kommunikation.


 
...%%%

...

Målgruppe for dette kursus i feedback


Kurset er udviklet til både ledere og medarbejdere i alle slags virksomheder og organisationer.


 

Form og indhold


Inden vi holder kurset, holder vi et møde med jer om behov og målsætninger, og kurset vil være designet til jeres medarbejdergruppe. Undervisningen er som regel fordelt på 50% teori og 50% øvelser, hvilket efter vores erfaringer giver den mest effektive læring. Indholdet kan være sammensæt af disse emner:


 

 • Rammesætning af feedback og feedbacksamtaler
 • Samtalens opbygning og forløb
 • At give feedback: Analysér situtationen, og find frem til budskab og formål
 • Sådan indleder du din feedback
 • Tempo, ordvalg og tone, herunder facework, anmodninger og indirekte ligeværdighedsytringer
 • Håndtering af negative reaktioner
 • Afslutning af samtalen
 • At modtage feedback: Sådan lytter du til ros og kritik
 • Stil krav til den, der giver dig feedback
 • Stil opklarende spørgsmål uden at diskutere
 • Forstå og kontrollér dine følelser i samtalen
 • Opsummeringsteknikker
 • Sådan arbejder du efterfølgende med den feedback, du har modtaget
%%%Om Gottleben.
Vi underviser i forhandlingsteknik, retorik og samtaleteknik
Vi hjælper ledere og medarbejdere med at få succes i forhandlinger, møder og dialoger. Vores speciale er samtaleteknik, og vi arbejder forskningsbaseret, tværfagligt og kreativt med værktøjer fra retorik og psykologi. Vores metoder har for længst bevist deres effektivitet, og over 10.000 personer har gennemført vores kurser i og uden for Danmark.

Vi tilbyder kompetenceudvikling i:

Forhandlingsteknik
Retorik
Samtaleteknik
Forhandlingsteknik åbent kursusEksempler på temaer vi arbejder med: assertiv kommunikation, samarbejdets værktøjer, feedback, forhandlingspsykologi, intern kommunikation, klagehåndtering, konflikthåndtering, kunde- og leverandørdialog, debitorforhandling, lederens samtaler, motiverende samtaler, lønforhandling, overbevisende samtaleteknik, skriftlig dialog.

Hvem er vi?
Vi er et lille team af erfarne specialister i retorik, psykologi og forhandling. Virksomhedens grundlægger er Kaare Thomsen.