Product image media
Product image media

Debitor- og kundesamtaler - forhandling med debitorer

0,00 kr

Kursus i krævende samtaler og forhandlinger med debitorer


At inddrive penge fra debitorer eller få aftaler i stand med kunder, der har svigtet den gensidige kontrakt, er en meget krævende opgave. Ofte løses den helt naturligt af personale med en økonomisk baggrund. Og man arbejder med mange odds imod sig. Ikke mindst fordi samtalerne typisk kan foregå i telefon og med et vist tidspres - og mange (negative) følelser i spil. Derfor arbejder man ofte i noget, der ligner strid modvind om opgaven.


Formålet med kurset Debitor- og kundesamtaler er at udstyre jeres debitorforhandlere med redskaber, der minimerer de potentielle tab og samtidig giver en tilfredsstillende følelse i forhold til opgaven. Vi anbefaler, at deltagerne øver videre efter kurset, og belønningen skal derefter kunne ses på såvel de aftaler, I får i hus, som på relationen med jeres kunder.


 

Vi er specialiseret i den konstruktive dialog


Gottleben er specialiseret i den konstruktive dialog og værktøjer til personlig kommunikation. Gennem de senere år har vi gjort debitorsamtalen og problemkunden til et fokusområde, fordi vi mener, at vores metoder er de mest effektive, der kan ...%%%

... opdrives. Underviseren, Kaare Thomsen, har som cand.mag. i psykologi arbejdet specielt med mekanismer, der styrer udfaldet af konflikt- eller uenighedsramte samtaler, og han har stået i spidsen for udviklingen af flere værktøjer, der formidles på kurset.


 

Udbytte for deltagerne af kurset Debitor- og kundesamtaler


Udbyttet for deltagerne vil være en ny, effektiv værktøjskasse, der gør det nemmere for jer at få aftaler i stand med debitorer og andre problemkunder. Værktøjerne er beregnet til både face-to-face-møder og telefonsamtaler. En del af dem kan desuden bruges i mails. I får flere og bedre aftaler hjem i forhold til tidsforbruget, og I får større selvtillid og velvære i opgaven, så den ikke stresser unødigt. Som sidegevinst vil undervisningen give jer nye resurser i forhold til kommunikation i andre roller, fx som leder, kollega eller samarbejdspartner.


 

Udbytte for virksomheden


Eksempler viser, at der er god økonomisk mening i at investere i et målrettet kommunikations- og forhandlingskursus for personer, der varetager debitorerforhandling og andre vanskelige kundesamtaler. Udbyttet er således først og fremmest økonomisk, men I vil også opleve, at de pågældende medarbejdere får mere mod på opgaven og føler sig bedre tilpas i rollen, der generelt vil byde på langt flere succesoplevelser.


Målgruppe for kurset Debitor- og kundesamtaler


Målgruppen er de medarbejdere, der står for selve konfrontationen. Det kan fx være i finansielle virksomheder og i offentlige organisationer som Skat eller i kommuner. Jobfunktioner kan være bankrådgivere, økonomer, jurister og alle andre personer, som har til opgave at påvirke kunden til en specifik adfærd - og i mange tilfælde også bliver målt på resultaterne.


 

Kursets form og indhold


Kurset indeholder en del nødvendig teori, der bliver præsenteret målrettet og med fokus på de konkrete værktøjer og metoder. På kurset vil I typisk blive inddelt i små "hold", hvor I arbejder sammen om at opøve det nye stof værktøj for værktøj. Vi kan efter aftale bruge video til øvelserne, vi kan også lade være.


 

 • Forberedelse af debitorsamtalen:  I de tilfælde, hvor I har mulighed for at forberede jer, skal I have nogle værktøjer, der gør forberedelsen systematisk, overskuelig og operationel. Gottleben har udviklet nogle skemaer, som letter denne opgave betydeligt og samtidig skærper jeres strategiske overblik.
 •  
 • Åbning og framing af samtalen:  Jeres "åbningstale" i telefonen eller på mødet kan være afgørende for, hvilket resultat I sidder tilbage med efter samtalen. Vi gennemgår og træner nogle vigtige principper for åbningstaler, og vi øver det i praksis.
 •  
 • Påvirkning gennem ordvalg:  Moderne retorikere kalder det "omvendt lommetyveri", hvilket er ment negativt, når det handler om folkevalgte politikere. Men for jer er det ikke negativt. Forskning i retorik er klar på dette punkt: Jeg kan vise jer, hvordan I elegant skubber modpartens holdning i den retning, I har brug for, alene gennem jeres ordvalg. Det er i mange tilfælde forbløffende effektivt.
 • Lytning som værktøj:  I er allerede gode til at lytte, ellers havde I nok ikke dette job. Men lad os tage jeres færdigheder til et nyt niveau: Jeg vil vise jer nogle teknikker, der sætter jer i stand til at styre samtalen langt mere. Teknikkerne kan bruges både face-to-face og i telefonen.
 •  
 • Argumentation:  Her er et farligt område, for argumenter har det med at hidse modparter op. Alligevel er der ikke noget, der slår et godt argument på rette tid og sted. Men du skal lære at skelne mellem flere måder at argumentere på, og du må på forhånd undersøge dine argumenter for faldgruber og effektivitet. Det får du værktøjerne til, og du ser, hvordan argumentation og spørgeteknik går hånd i hånd.
 • Vilkårssamtale og købslagning:  Så snart det lykkes dig at få modparten til - helt eller delvist - at se ideen i at få en aftale med dig, skal du være klar til at tinge om vilkårene. Det skal gøres nænsomt, klogt og præcist. Igen er værktøjer den sikreste vej til succes, så vi træner jer i at samtale jer det sidste stykke frem til den ønskede aftale. Værktøjerne omfatter både en analyse og selve samtalen. 
 •  
 • Forstå modpartens irritation psykologisk.  Hos Gottleben arbejder vi meget med vores eget lille, smarte værktøj til forståelse af motivation. Det er en trappe med 4 trin, der vil sætte jer i stand til at lyn-diagnosticere modpartens "smerte". I samme øjeblik I har sat ord på det, har I også, fra samme model, opskriften på, hvordan situationen gribes an. Værktøjet er nemt at forklare, men kræver lidt øvelse, før det virker optimalt. (Det klarer I efter kurset ved at gå sammen i par eller små grupper - og øve jer!)
 •  
 • Spørgeteknik.  Åbne spørgsmål, der nyder en lidt for stor popularitet, kan være farlige med irritable modparter, fordi spørgsmålene i sig selv kan eskalere vreden. Gottleben har udviklet et koncept, hvor man arbejder sig "opad" i 5 trin, der gradvist øger graden af påvirkning på modparten. Brugt sammen med argumenter er denne spørgeteknik nok et af de mest effektive værktøjer overhovedet.
 •  
 • Parade-riposte.  Endnu et værktøj, eller et sæt af værktøjer, som vi har udviklet i Gottleben. Udtrykket stammer fra fægtesporten, hvor man parerer modpartens klinge og derefter udnytter situationen til egen fordel. I samtaleteknik er filosofien, at vi "parerer" modpartens angreb elegant og næsten umærkeligt, og lige så elegant og umærkeligt re-fokuserer samtalen, dér hvor vi vil have den hen. Disse teknikker har ydermere en beroligende effekt, der øger deres effektivitet.
%%%Om Gottleben.
Vi underviser i forhandlingsteknik, retorik og samtaleteknik
Vi hjælper ledere og medarbejdere med at få succes i forhandlinger, møder og dialoger. Vores speciale er samtaleteknik, og vi arbejder forskningsbaseret, tværfagligt og kreativt med værktøjer fra retorik og psykologi. Vores metoder har for længst bevist deres effektivitet, og over 10.000 personer har gennemført vores kurser i og uden for Danmark.

Vi tilbyder kompetenceudvikling i:

Forhandlingsteknik
Retorik
Samtaleteknik
Forhandlingsteknik åbent kursusEksempler på temaer vi arbejder med: assertiv kommunikation, samarbejdets værktøjer, feedback, forhandlingspsykologi, intern kommunikation, klagehåndtering, konflikthåndtering, kunde- og leverandørdialog, debitorforhandling, lederens samtaler, motiverende samtaler, lønforhandling, overbevisende samtaleteknik, skriftlig dialog.

Hvem er vi?
Vi er et lille team af erfarne specialister i retorik, psykologi og forhandling. Virksomhedens grundlægger er Kaare Thomsen.